Tento článok sme uverejnili v máji. Teraz ho znovu dávame do pozornosti a odomykáme, keďže ide o aktuálnu udalosť.

 Od roku 2012 zastrešuje podujatie rezort obrany. Zmiešané vojensko-civilné letisko Sliač poskytuje na jeho realizáciu bezodplatne, zabezpečuje vystúpenie armádnych ozbrojených síl, pomáha pri strážení areálu vojakmi, pozýva všetky zahraničné vojenské letky a prepláca im letecké palivo. Z príjmov zo vstupného, parkovného (opravené 4. júla 2016 po upozornení Slovenskou leteckou agentúrou: parkovanie je bezplatné a z parkovísk je zabezpečená kyvadlová doprava na podujatie) a reklamných stánkov však nevidí ani euro.

Podľa zmluvy sa ich vzdalo v prospech organizátora podujatia – eseročky Slovenská letecká agentúra. Podmienky takto nastavil exminister Ľubomír Galko (SaS). Ale jeho nasledovník Martin Glváč (Smer-SD) vyšiel organizátorovi v ústrety ešte viac, keď ho navyše zmluvne odbremenil od úhrad paliva pre vojenských účastníkov.

Letecké palivo je pritom najväčšou výdavkovou položkou na celej akcii, ktorá môže presahovať aj 60-tisíc eur. Väčšinu z nej hradí ministerstvo. Býva zvykom, že si takto štáty recipročne preplácajú účinkovanie armádnych akrobatov.

Na podujatí sa pritom finančne alebo inou formou podpory podieľajú aj ďalšie ministerstvá – dopravy a vnútra. Colníci Finančnej správy vypĺňajú svojimi prezentáciami sprievodný program a RTVS ako generálny mediálny partner pomáha s propagáciou. Pri takom nastavení je na mieste otázka, či je najefektívnejšie riešenie pre štát, že celý príjem z podujatia smeruje súkromnému organizátorovi.

Zmena pravidiel

Podľa exministra Ľ. Galka, ktorý novodobú tradíciu SIAF na Sliači od roku 2012 založil, ide určite o lepší spôsob, než akým sa k leteckým dňom pristupovalo pred ním. „Tieto letecké dni sa organizovali už za mojich predchodcov v roku 2009 a 2010 a mimoriadne netransparentne. Zadávali sa priamym zadaním – firme Magnet Press, Slovakia – a rezort obrany to dotoval sumou stotisíc eur každý rok. Konalo sa to vždy v Piešťanoch,“ reaguje exminister na otázku reportérky TRENDU.

Pokutu 100-tis. eur by mohol zaplatiť rezort obrany, ak by odstúpil od zmluvy s organizátorom Leteckých dní SIAF

Dodáva, že organizáciu stransparentnil a že jeho nasledovníci mohli a ešte môžu podmienky súťaže zlepšiť. Zároveň pripúšťa, že v roku 2011, keď riešili zmluvu o organizovaní nových leteckých dní, boli v časovom strese. Zdôrazňuje však, že štátu ušetril stotisíc eur.

Na tento argument sa ale dá pozerať aj optikou, že ministerstvo obrany má s organizovaním podujatia aj po zmene podmienok stále výdavky. Vyčísliť ich by však bolo komplikované, keďže napríklad niektoré aktivity vykonávajú členovia ozbrojených síl v rámci svojho bežného platu. Ministerstvo ich osobitne nezverejňuje. Podľa pôvodnej zmluvy ale organizátor hradil palivo všetkým účinkujúcim. Aktuálne väčšinu prepláca samotné ministerstvo.

Letecké dni v Sliači dotuje štát, no zisk ide súkromníkovi

Exminister obrany Ľubomír Galko Zdroj: Maňo Štrauch

Zhodou okolností, vojensko-civilnému letisku Sliač spadajúcemu aj pod rezort obrany, sa od organizovania SIAF darí menej. Podľa výročnej správy za rok 2014 skončilo so ziskom do 60-tisíc eur, čo je polovica oproti predošlému roku a zlomok zisku za rok 2012.

Podľa Huberta Štoksu, riaditeľa a jediného spoločníka firmy Slovenská letecká agentúra, sú zmluvné podmienky výsledkom riadnej súťaže a rokovaní. „Vzhľadom na záujem rezortu obrany zabezpečiť organizáciu tohto podujatia prostredníctvom tretej osoby bolo vyhlásené riadne verejné obstarávanie, z ktorého úspešne vyšla Slovenská letecká agentúra,“ vysvetľuje TRENDU a dopĺňa, že na základe tohto obstarávania sa následne dohadujú podmienky podujatia na každý ďalší rok. 

„V zmluvách bolo riadne vyšpecifikované plnenie oboch zmluvných strán. Predmetné zmluvy boli vždy riadne zverejnené.“

Finančná injekcia

H. Štoksa spresňuje, že jeho agentúra má okrem poskytovania organizácie SIAF aj ďalšie komerčné aktivity. Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov sa jej finančne výraznejšie začalo dariť najmä po rozbehnutí leteckých dní na Sliači.

Údaje za rok 2011, keď Ľ. Galko súťažil o poskytovateľa, spoločnosť nemá zverejnené na portáli Finstat.sk ani vo verejnom Registri účtovných závierok, do ktorého firmy povinne tieto dáta zasielajú. Ale už v prvom roku organizovania SIAF sa tržby agentúry dostali cez 650-tisíc eur. Odvtedy pod túto hranicu neklesli.

Letecké dni v Sliači dotuje štát, no zisk ide súkromníkovi

Šéf Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa Zdroj: SITA/Branislav Račko

Vlani dokonca zaknihovala firma tržby tesne nad 840 tisíckami a zároveň vykázala najvyšší zisk za posledných osem rokov – takmer 36-tisíc eur. A to pri troch až štyroch zamestnancoch, ako sa odvoláva na údaje Štatistického úradu Finstat.sk. Napríklad ešte v roku 2009 boli tržby agentúry pod 120-tisíc eurami a zisk pod 10-tisíc eurami.

Na SIAF participuje aj ďalšia spoločnosť H. Štoksu – eseročka Digipress, ktorá vznikla len začiatkom vlaňajška. „Spoločnosť Digipress je hlavným partnerom a zabezpečuje pre podujatie reklamný servis,“ potvrdzuje H. Štoksa. Firma zverejnila za minulý rok tržby takmer 150-tisíc eur a zisk vyše 20-tisíc eur.

Rovnaké podmienky

Podľa zmluvy má agentúra zabezpečiť kompletnú mediálnu prezentáciu podujatia. S tým jej pomáha aj verejnoprávna televízia a rozhlas RTVS. „Táto spolupráca je za komerčných finančných podmienok medzi RTVS a Slovenskou leteckou agentúrou,“ odpovedá H. Štoksa.

Zdielnejšia bola RTVS, ktorá v stanovisku uvádza, že vysielanie sa hradí prostredníctvom sponzorských príspevkov. Juraj Kadáš z marketingu a komunikácie RTVS spresňuje, že „keďže žiadne podobné podujatie týchto rozmerov na Slovensku nemáme, je prirodzené, že RTVS sa na ňom podieľa ako generálny mediálny partner“.

Treba dodať, že RTVS ako partner vystupuje na rôznych podobných podujatiach, koncertoch, charitatívnych akciách či pri odovzdávaní významných cien. Napríklad aj na festivale Pohoda, ale odtiaľ priame prenosy prenáša len rozhlas.

Organizátor Pohody Michal Kaščák usporadúva festival, podobne ako SIAF, na letisku spadajúcom pod štát. No v tomto prípade za odplatu. „Cenové podmienky máme dohodnuté na niekoľko rokov, cena sa každoročne upravuje o infláciu.“ M. Kaščák dodáva, že by ho, samozrejme, potešilo, ak by mali letisko k dispozícii bezplatne. Ale momentálne to nie je na stole. „My sme aj so súčasnou zmluvou a spoluprácou veľmi spokojní.“

Podľa neho má štát právo sám sa rozhodnúť, ktorý typ podujatí podporí napríklad bezplatným prepožičaním priestorov, ak to považuje za prospešné a užitočné.

Za takú považujú svoju účasť na SIAF napríklad colníci, spadajúci pod Finančnú správu. Jej hovorkyňa Patrícia Macíková si myslí, že vystúpenie tejto zložky je logické, pretože colníci sú každodennou súčasťou letísk. Vykonávajú dohľad nad obchodným aj neobchodným tovarom. Pozvánku od leteckej základne Sliač preto dostávajú pravidelne a čakajú ju aj tento rok. Zatiaľ ju nedostali.

Ktoré iné podujatia majú šancu získať ukážky činnosti colníkov, P. Macíková spresňuje vysvetlením, že Finančná správa sa každoročne zúčastňuje na viac ako stovke podujatí pre verejnosť, ktoré majú výchovno-vzdelávací charakter. „Posudzovanie našej účasti na akciách je v každom prípade individuálne a v prvom rade závisí od aktuálnych kapacitných možností pracovníkov Finančnej správy.“

V niektorých prípadoch tak síce podujatie nenavštívia colníci s ukážkou svojich zásahov, ale aspoň daňoví kontrolóri, ktorí preveria miestnych „stánkarov“ a ich registračné pokladnice.

H. Štoksa uvádza, že celé zabezpečenie vystúpenia colníkov na SIAF je bezplatné. Hovorkyňa daniarov P. Macíková odpovedá, že náklady v súvislosti s vystúpením colníkov na SIAF hradí organizátor. Či ministerstvo alebo agentúra, nespresňuje.

História Medzinárodných leteckých dní

  • v roku 2004 ukončilo ministerstvo obrany sériu leteckých dní SIAD v Bratislave
  • v rokoch 2009 a 2010 ich rezort obnovil za odplatu organizátorovi stotisíc eur
  • po príchode ministra Ľubomíra Galka sa zmenila organizácia podujatia a letecké dni sa presunuli od roku 2012 na letisko Sliač (podujatie sa vysúťažilo rok predtým), poskytovateľom sa stala Slovenská letecká agentúra
  • zmluva sa upravila ešte raz za ministra Martina Glváča, ten využitím opcie posunul jej platnosť až do roku 2017.

Prameň: Centrálny register zmlúv

Kedy efektívnejšie

Nové vedenie rezortu obrany ako objednávateľ leteckých dní sa podľa hovorkyne Danky Capákovej bude všeobecne snažiť zachovať pri svojom postupe maximálnu efektívnosť a transparentnosť vynaložených zdrojov. V prípade SIAF však bude môcť urobiť korekcie najskôr o dva roky.

„Organizácia tohtoročných Medzinárodných leteckých dní SIAF 2016 bola rozbehnutá a zmluvne dohodnutá ešte za predchádzajúceho vedenia Ministerstva obrany SR. V prípade, ak by sme zamedzili realizácii predmetu zmluvy, poskytovateľ by si mohol uplatniť zmluvnú pokutu až do výšky stotisíc eur,“ vysvetľuje D. Capáková.

Letecké dni v Sliači dotuje štát, no zisk ide súkromníkovi

Minister obrany Martin Glváč Zdroj: SITA/Marek Mrviš

Predošlé vedenie rezortu na čele s M. Glváčom totiž ešte do zmluvy z roku 2013 zapracovalo opciu, podľa ktorej sa môžu letecké dni organizovať za dohodnutých podmienok aj po odchode vtedajšieho ministra. Opciu exminister za Smer využil, a tak ním dohodnuté podmienky bude veľmi ťažko zmeniť až do budúceho roku.

„Som presvedčený, že ak by zmluva nebola v poriadku, súčasné vedenie ešte mohlo do tohto procesu zasiahnuť,“ odpovedá M. Glváč na otázku, prečo podmienky zazmluvnil pred svojím odchodom. 

Najväčšie domáce podujatia
(2015, tis.)
PodujatieMiesto konaniaPočet návštevníkov
1.SIAF – Slovak International AirLetisko Sliač130
2.Folklórny festival Jánošíkove dni – 53. ročníkTerchová55
3.Folklórne slávnosti pod Poľanou – 50. ročníkDetva50
4.Folklórny festival Východná – 61. ročníkVýchodná30
5.Festival Bažant Pohoda – 17. ročníkTrenčín29,5
PRAMEŇ: údaje poskytnuté organizátormi podujatí