Takmer polovica firiem na Slovensku vykázala za vlaňajšok v daňovom priznaní nulu alebo stratu a v tomto roku to nepochybne lepšie nebude. V daňovej strate často končia aj prosperujúci podnikatelia, ktorí realizujú väčšie investície. Pri uplatňovaní odpisov strát potom pociťujú obmedzenia. Slovenská daňová legislatíva bola v tomto smere jednou z najprísnejších v rámci EÚ. Od tohto roka však odpisovanie strát bude fungovať inak, z hľadiska firiem priaznivejšie.

Staré daňové straty sa doteraz mohli umorovať rovnomerne počas štyroch bezprostredne nasledujúcich období. Pre priznania za tento rok podávané v roku 2021 sa situácia mení – obdobie odpočítania strát bude dlhšie a nemusia sa odpočítavať rovnomerne.

„Od roku 2020 je legislatíva miernejšia a straty sa môžu zo základu dane odpočítavať päť rokov. Podmienka rovnomernosti odpadla. Firmy si ich však môžu uplatniť najviac do 50 percent základu dane,“ uviedla viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Miriam Galandová. Výnimku získali mikrodaňovníci, ktorí nie sú platcami DPH.

Podľa daňovej poradkyne predstavujú nové pravidlá, napriek pretrvávajúcej regulácii, krok správnym smerom. Jednako, stále považuje situáciu pre firmy podnikajúce na Slovensku za nevýhodnú. Počet rokov odpočtu strát sa v rôznych krajinách líši. Napríklad v Luxembursku je to 17 rokov, vo Švajčiarsku a v Rumunsku sedem rokov, v ČR, Maďarsku a Bulharsku tiež päť rokov, ale bez obmedzení.

Obmedzenia pri odpočítavaní strát pritom možno považovať aj za formu skrytého zdaňovania, pri ktorom podnikatelia reálne odvedú vyššie dane, aj keď nominálna daňová sadzba sa nemení. Limity pri započítavaní strát citeľne zvýhodňujú už zabehnuté firmy a daňovo znevýhodňujú napríklad nové investície firiem pri ich vstupe na slovenský trh.

„Pravidlá odpočtu daňových strát môžu byť rozhodujúcim momentom pre investorov pri realizácii významných investícií,“ upozornila M. Galandová. Aj to by mal podľa nej brať štát do úvahy pri reformách, ktoré plánuje. Ak má záujem podporiť podnikateľské prostredie, nemal by ho zaťažovať prísnymi pravidlami odpočtu daňových strát.