Komu niet pomoci

Od polovice mája, keď týždenník TREND uverejnil článok Dušana Karolyiho o pomeroch na Obchodnej akadémii v Košiciach, sú fakty všeobecne známe. Učitelia akadémie dostávali iba základné platy, ale riaditeľ školy platil za externé „právne služby“ advokátke, ktorá má spoločnú podnikateľskú minulosť s bratom a so synovcom vedúceho odboru školstva Košického samosprávneho kraja (KSK).

Keď to učiteľ Oto Žarnay zverejnil, riaditeľ školy Peter Ivan zrazu služby externej právničky nepotreboval, ale pre „nadbytočnosť“ už nepotreboval ani učiteľa a predsedu rady školy Ota Žarnaya.

Ide o učebnicový príklad toho, ako na Slovensku dopadne človek, ktorý sa viac ako len do výšky svojho platu stará o verejné prostriedky a verejný záujem. D. Čaplovič ako podpredseda Smeru mohol uplatniť svoj vplyv, aby to tak nebolo.

Mohol na svojich spolustraníkov v Košiciach vplývať, aby zneužitie funkcie netolerovali a vzali pod ochranu pracujúceho človeka – veď na to, aspoň podľa deklarácií, strana Smer vznikla. Mohol osloviť členov školského výboru KSK, kandidujúcich za Smer, aby vzali do úvahy, že to bol učiteľ O. Žarnay, a nie riaditeľ P. Ivan, kto presadzoval verejný záujem.

Rovnako mohol osloviť členov zastupiteľstva zvolených za Smer, aby aspoň pred voľbami do samosprávnych krajov chránili verejné prostriedky, a nie svojich ľudí vo funkciách. Podpredseda D. Čaplovič nič neurobil, lebo Smer veľmi rád chráni verejný záujem a pracujúcich – ale zväčša vtedy, keď je v opozícii.

Komu niet pomoci

Zdroj: DANGLÁR

Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška

Ako minister bol D. Čaplovič povinný urobiť oveľa viac. Zákon o štátnej správe a školskej samospráve mu umožňuje konať, keď sa zistia závažné nedostatky v činnosti riaditeľa školy, hoci jej zriaďovateľom je samosprávny kraj. Minister môže navrhnúť odvolanie riaditeľa.

Každomesačný príspevok externej právničke vyplácal riaditeľ akadémie s odôvodnením, že spolupracovala na projektoch dotovaných z eurofondov. Podľa zákona má ministerstvo právo vykonať finančnú kontrolu, ak ide o prostriedky Európskej únie. Žiadnu takú kontrolu minister nenariadil.

Poslanci strany Smer nedávno v parlamente potopili návrh zákona, ktorý poskytoval právnu ochranu ľuďom, ako je Oto Žarnay. Vraj to urobili preto, lebo chcú chrániť oznamovateľov najlepšie, ako sa dá, a na to údajne potrebujú vládny zákon. V skutočnosti majú vládni poslanci problém s tým, že oznamovateľov by museli chrániť pred ľuďmi, ktorí sa dostali do funkcií z kandidátnych listín Smeru.