Medzi jej hlavné zistenia patria nedostatky v povoľovacom konaní, nedostatočné posúdenie vplyvov na životné prostredie a časté ignorovanie námietok dotknutých strán.

Keď v roku 2003 požiadal investor o pridelenie profilu na rieke Hron pre výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) Tekov, úradníci mu neboli naklonení. Odbor na ministerstve životného prostredia rozhodol, že kvôli možnému ohrozeniu krajiny je nutné spraviť EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Na krátkom úseku rieky totiž už dve vodné elektrárne stáli a ďalšia by podľa odborných stanovísk mohla negatívne ovplyvniť prostredie Hrona.

Proti boli aj Slovenské elektrárne (SE), ktoré do Hrona vypúšťali odpadové vody z Mochoviec. Upozorňovali, že prehradenie rieky by mohlo mať za následok spomalenie toku a horšie riedenie odpadu. Dokonca namietali, že v mieste stojatej vody by mohlo vzniknúť takzvané tríciové jazierko, čo je rádioaktívna látka, ktorá vzniká pri procese výroby v jadrovej elektrárni. Investor to vzdal a v projekte MVE nepokračoval.

O niekoľko rokov neskôr prišiel nový záujemca. Ten istý odbor na ministerstve životného prostredia vydal úplne odlišné stanovisko. A to také, že v prípade MVE Tekov nie je potrebná EIA, hoci Štátna ochrana prírody bola proti. Slovenské elektrárne sa ani nemali možnosť vyjadriť. Povoľovacie konanie na úradoch totiž prebehlo expresne. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal úrad 18. februára 2010 a o deň neskôr už mal investor v rukách aj povolenie stavať.

Slovenské elektrárne tento postup žalovali, najskôr neuspeli. Najvyšší súd však rozhodol v ich prospech. Vtedy však SE žalobu stiahli, takže vo veci nebol vydaný právoplatný súdny verdikt. Malá vodná elektráreň na Hrone stojí a prevádzkuje ju MVE Tekov, s.r.o. Na výsledku nezmenila nič ani neskoršia petícia asi šesťsto občanov, ktorí v jej blízkosti žijú. „Konštatujem, že ak existuje príklad konania, v ktorom formalizmus preváži nad zmyslom zákona, je to práve rozhodovanie o MVE Tekov,“ uviedla vo svojej správe ombudsmanka.

Zistenia ombudsmanky

Keď sú malé vodné elektrárne výborný kšeft

Jana Dubovcová Zdroj: Maňo Štrauch

Malá vodná elektráreň Bzenica – je príkladom chaotického rozhodovania, kde príslušný úrad rozoslal na pripomienkovanie v jednom roku tri zámery od troch rôznych investorov. O všetkých rozhodol, že sa nebude posudzovať vplyv na životné prostredie. A to napriek tomu, že kompetentné orgány zodpovedné za ochranu krajiny požadovali posudky v každom jednom z troch zámerov.

MVE Dolná Lehota – úrad sa v územnom konaní nevyrovnal s vyjadrením ochrany prírody, že komerčná stavba elektrárne je v rozpore s poslaním národného parku, kde sa nachádza. Rozhodnutia prvostupňového aj odvolacieho orgánu boli napadnuté protestom prokurátora.

MVE Hron – v zisťovacom konaní EIA (Environmental Impact Assessment – posudzovanie vplyvu na životné prostredie, pozn. TREND) mal správca vodného toku vo svojom vyjadrení viacero pripomienok, jednou z nich bolo, že výstavbou môže dôjsť k zhoršeniu súčasného stavu povrchových vôd. Príslušný orgán sa tým odmietol zaoberať.

MVE Hronská Dúbrava – stavba bola skolaudovaná napriek chybnému rybovodu. Ten zabezpečuje, aby nedochádzalo v blízkosti elektrárne k úhynu rýb. Chybný postup úradníkov mal závažný dosah na ekosystém. Problém s postupom úradov v prípade rybovodu skonštatovala ombudsmanka aj pri MVE Iliaš.

MVE Jalná – štátne orgány ignorovali podanie obce Trnavá Hora, pri ktorej sa elektráreň nachádza, hoci tá mala vplyv na jej obyvateľov.

MVE Liptovský Ján – v odbornom posudku boli úplne opomenuté stanoviská viacerých subjektov, ako sú napríklad Slovenský rybársky zväz a ďalšie.

MVE Nový Život, Eliášovce – obec žiadala vypracovať hydrologický posudok, ktorý by zhodnotil prípadnú zvýšenú hladinu povrchových vôd a odpadov. Úrady jej bez dostatočného zdôvodnenia nevyhoveli.

MVE Šalková – elektráreň bola postavená v zastavanej oblasti, kde bývajú ľudia. Občania nemali možnosť sa k výstavbe vyjadriť, pričom z neskorších petícií a protestov je jasné, že má na ich život nepriaznivý vplyv.

MVE Šášovské Podhradie – krajský pamiatkový úrad najskôr neodporučil stavbu, pretože sa nachádza v blízkosti kultúrnej pamiatky, ktorou je hrad Šášov. Neskôr prekvapivo zmenil názor a vydal súhlasné stanovisko. V celom procese chýbala EIA.

MVE Tekov – kým v prípade jedného investora príslušný odbor ministerstva životného prostredia nariadil proces EIA, pri druhom už ho nebolo treba.

Keď sú malé vodné elektrárne výborný kšeft

MVE Tekov Zdroj: MVE Tekov

MVE Trenčianske Biskupice II – žiadne zásadné zistenia.

MVE Vlkanová – úrady nesprávne vyhodnotili, že nie je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Ignorovali pripomienky Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý žiadal preskúmať technické riešenie rybovodu.

MVE Žiar nad Hronom – v konaní EIA upozornil účastník na to, že „po vybudovaní ďalších 16 plánovaných priečnych hatí sa rieka Hron zmení na odprírodnený a mŕtvy elektrárenský kanál“. Úrady neakceptovali túto pripomienku a neposudzovali kumulatívny vplyv na celý tok.

PRAMEŇ: správa Úradu verejnej ochrankyne práv

Rezort životného prostredia, ktorý nepovažoval za potrebné posúdiť vplyv na prírodu, riadili počas prvej vlády Roberta Fica nominanti SNS. Na konci volebného obdobia ich však premiér odvolal pre kauzy, najmä emisný kšeft, a funkciu zastával človek Smeru-SD Jozef Medveď. V tom období bolo vydané aj povolenie pre MVE Tekov.

Kto je za tým

Konateľom MVE Tekov je Marián Panáček. Nie je to jediná malá vodná elektráreň, v ktorej figuruje. Podľa obchodného registra je v orgánoch ďalšej spoločnosti MVE Šášovské Podhradie. Tu ešte do decembra minulého roka pôsobil právnik Marek Turčan a v minulosti aj Daniel Fundárek. Spoločnosť spoluzakladal X-Invest, v ktorom sedel Jaroslav Šusta.

M. Turčan, D. Fundárek a J. Šusta boli v minulosti kolegami ministra vnútra Roberta Kaliňáka, s prvými dvoma v minulosti aj podnikal. Spájajú ich aj ďalšie väzby.

TREND sa s M. Panáčkom pokúšal spojiť telefonicky, mobil nedvíhal a v SMS uviedol: „Informácie o projekte MVE Tekov sú na webe spoločnosti. Ak chcete ďalšie, pošlite mi prosím otázky na mail.“ Na mailovú správu do uzávierky TRENDU však nereagoval.

Ako ďalší konateľ MVE Tekov je vo výpise z obchodného registra uvedený Ľubomír Špaňúr, ktorý sa nechcel rozprávať s vysvetlením, 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa