Životná poistka dokáže pokryť viacero rizík, s ktorými by mal dlhodobo zadlžený klient banky či celá rodina počítať. Aj preto sa v rámci súťaže Hypotéka roka TREND s Fincentrom zamerali na ponuky životných poisťovní.

Poistky môžu spĺňať viacero rôznych funkcií a ochrana rizík spojených s úverom je len jednou z nich. Aj preto táto kategória zmenila názov na Poistenie hypotéky. Nové označenie lepšie vyjadruje vlastnosti, ktoré porota v produkte hľadá.

Rozvinutosť slovenského trhu v oblasti životného poistenia najlepšie vystihujú výsledky hodnotenia produktov: do päťbodového rozdielu sa zmestilo hneď sedem produktov veľkých slovenských životných poisťovní.

Nielen smrť je podstatná

Pri uvažovaní o tom, akú poistku si vybrať na krytie hypotéky, si treba v prvom rade uvedomiť, aké udalosti môžu klientovi spôsobiť, že nebude schopný splácať úver. Riziko smrti napadne každému a niektoré banky dokonca umožňujú vinkulovať poistenie smrti v prospech banky výmenou za lepšie podmienky úveru.

Hlavnými dôvodmi, prečo sa rodinám komplikuje splácanie úverov, sú však iné udalosti: úrazy, dlhodobé choroby či úrazy vyžadujúce dlhé liečenie a práceneschopnosť. Výpadok príjmu – alebo aj dvoch, pretože v niektorých prípadoch sa treba o chorého starať – veľmi rýchlo vedie k neschopnosti splácať úver.

Samostatné poistenie nezamestnanosti, ktoré niektoré poisťovne ponúkajú k úverom, takúto situáciu veľmi nerieši. Možno si ho uplatniť len v niektorých prípadoch a na obmedzený čas. Porota sa preto zamerala na najdôležitejšie vlastnosti životných poistiek popri poistení úmrtia – poistenie trvalých následkov úrazu, práceneschopnosti, invalidity či dennej náhrady príjmu počas hospitalizácie.

Dlhá história

Veľmi podstatnou je pre úverového klienta degresivita plnenia: s postupným splácaním úveru je možné znižovať poistnú sumu a tým aj výšku poistného. Vo väčšine poisťovní si klient môže vybrať konštantnú alebo klesajúcu poistnú sumu, prípadne môže sumu meniť počas doby splácania. Tento prvok umožňuje postupne znižovať celkové náklady na úver a má preto i samostatnú kategóriu v rámci hodnotenia.

Tretí ocenený MetLife napríklad ponúka špeciálne poistenia ušité priamo na mieru úveru podľa úrokovej sadzby, kde poistná suma postupne klesá automaticky a kopíruje splácanie úveru. MetLife má s poistením hypoték dlhodobé skúsenosti.

Keď pred 15 rokmi hypotéky na Slovensku len začínali, s VÚB ešte ako pod značkou Amslico vytvorili spoločný produkt, kde sa z nasporenej sumy v životnej poistke postupne splácala istina úveru. V čase, keď získať úver bolo ťažké a úroky boli vysoké, bol takýto produkt žiadaný. Dnes, pri bitke o klienta v rámci refinancovania, by sa už predával len ťažko.

Na mieru úveru

Viaceré poisťovne majú v rámci životného poistenia priamo špeciálne úverové balíčky. Napríklad Axa ponúka zľavu na poistenie rizika smrti a invalidity, ak sú zakúpené spolu. V prípade invalidity tiež ponúka možnosť vyplácať mesačnú rentu namiesto jednorazového vyrovnania s cieľom umožniť splácanie úveru.

Dobré známky dostávali poisťovne nielen za rýchlosť, ale aj za administratívnu nenáročnosť pri výplate poistného plnenia

Špeciálne možnosti majú tie poisťovne, ktoré spolupracujú užšie s bankami či patria do rovnakej bankovej skupiny. ČSOB Poisťovňa napríklad ponúka zľavu 0,1 percenta z ceny úveru ako súčasť poistky.

Víťazné poistenie od Generali poisťovne popri klesajúcej poistnej sume ponúka aj zrýchlené uznávanie invalidity – nečaká na priznanie invalidného dôchodku, ktoré môže inak trvať aj niekoľko mesiacov až rokov. V tomto medziobdobí by klient inak zostal bez príjmu a mohol by mať aj zásadné problémy pri splácaní hypotéky. Generali predáva poistenie aj cez pobočky tohtoročného víťaza Hypotéky roka, VÚB.

Variabilita zaváži

Tesné rozdiely v hodnotení poslali do prvej trojky Axu a MetLife a na čelo dosadili poisťovňu Generali. Pod prvou trojkou je však veľmi tesno: medzi štvrtým Allianzom a ôsmou ČSOB je len 1,2-bodový rozdiel, medzi ne sa stihli zmestiť dvaja zástupcovia holandských gigantov NN a Aegon.

Popri spomínanej degresivite plnenia sa hodnotili predovšetkým spotrebiteľské aspekty. Podstatnou bola predovšetkým variabilita, teda možnosť nastaviť si produkt podľa vlastných potrieb. V prípade pripoistení je dôležitý predovšetkým ich rozsah. Napríklad pri poistení kritických chorôb existuje veľká variabilita medzi jednotlivými poisťovňami.

Z podobného súdka sú aj výluky – čím sú širšie, tým väčšie riziko existuje, že sa klient k plneniu nedostane. Niektoré z poisťovní vychádzajú úverovým klientom dokonca v ústrety aj v inak tradičných klauzulách. Víťazné Generali napríklad neuplatňuje ochrannú lehotu v prípade smrti či invalidity, podobné ústupky vidieť aj v ČSOB.

Prehľadnosť

Dôležitou kategóriou je transparentnosť, teda to, ako veľmi sú podmienky poistenia pre klienta prehľadné. Na tento aspekt síce myslí legislatíva, ktorá sa týka ochrany klienta, avšak hlavne formálne.

Klient má právo vidieť základné aspekty zmluvy vrátane výluk na zjednodušenom papieri, oveľa dôležitejšie sú však všetky podrobnosti vrátane cenových, v samotnej zmluve. Obzvlášť po zmenách IT systémov v posledných rokoch už poisťovne vedia klientovi priamo pri uzatváraní poistky uviesť, koľko ich bude každé jedno pripoistenie stáť a ako sa tak zmení výsledná suma.

Na takúto flexibilitu tlačili predovšetkým sprostredkovateľské siete, keďže klienti od nich požadovali podrobné individuálne nastavenie poistiek.

Rýchlosť a jednoduchosť

Jednou z najdôležitejších kategórií je pomer ceny k výkonu. V jej hodnotení pomáhajú predovšetkým praktické skúsenosti sprostredkovateľov: výkon je pre klienta hlavne rýchlosť a výška plnenia. Akokoľvek kvalitný produkt totiž nemá šancu na dlhodobé prežitie, ak kríva kvalita likvidácie.

Dobré známky dostávali poisťovne nielen za rýchlosť, ale aj za administratívnu nenáročnosť pri výplate poistného plnenia. V prípade ťažkých udalostí je vybavovanie extra papierov pre klienta len ďalšou príťažou a príliš hustá byrokracia môže viesť aj k tomu, že sa nie vlastnou vinou stane neplatičom.

Poistenie hypotéky roka
(body)
PoisťovňaVariabilitaDegresivita plneniaTranspa-rentnosťPomer cena / výkonVýlukySúčet bodov
Generali poisťovňa, a.s.292720262525,4
AXA životní pojišťovna, a.s.272523272024,4
MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu222721212322,8
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.242320212021,6
Aegon Životná poisťovňa, a.s.242118212020,8
NN Životná poisťovňa, a.s.202219212120,6
ČSOB Poisťovňa, a.s.252418191620,4
Wüstenrot poisťovňa, a.s.191517191717,4
Uniqa poisťovňa, a.s.162016171717,2
Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG141518171616
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., VIG141816151114,8
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.131915151114,6
Komunálna poisťovňa, a.s., VIG13918171414,2
NOVIS Poisťovňa, a.s.101117171413,8
PRAMEŇ: hodnotenie poroty