Čo môže nasledovať? Falšovanie zdravotnej dokumentácie, jej strata či skartácia. Niektorí zdravotníci urobia všetko pre to, aby sa ich pochybenie nedokázalo. Nápomocní sú im niekedy aj súdni znalci, ktorí sú prizvaní do sporu, aby nezávisle posúdili postup pri liečbe. Dôvodom je akási spolupatričnosť s kolegami lekármi, myslí si advokát Ivan Humeník.

Kto podľa vás ťahá v sporoch pacient – zdravotník za kratší koniec?

Nepochybne pacient. Alebo lepšie povedané pacient, ktorý je laik a nemá špecializáciu a medicínske vzdelanie v oblasti, ktorej sa spor týka, a ktorý nie je súčasne aj právnikom. Máme totiž aj klientelu, kde sú poškodenými pacientmi ľudia s medicínskym vzdelaním, ale v odlišnej špecializácii, ako je spor. Svoju úlohu hrá aj fakt, že medicínska problematika je v týchto sporoch úzko spojená s právnym rámcom, a preto len medicínske pochopenie súvislostí zďaleka nestačí.

Aké prípady v rámci medicínskeho práva riešite?

Medicínske právo reguluje širokú škálu právnych vzťahov – typicky otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj otázky nakladania s liekmi, reklamu liekov, vzťahy medzi jednotlivými stakeholdrami. V sporových veciach ide najčastejšie o náhradu škody za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Špecifikom týchto prípadov nie je len posúdenie samotného zákroku, ale aj splnenie celého komplexu podmienok, ktoré majú vplyv na posúdenie, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne – teda lege artis. Preto sa v konaniach skúma, či dal pacient na zákrok informovaný súhlas, či bol vopred poučený, či sa mohol dobrovoľne rozhodnúť. Obracajú sa na nás zväčša pacienti, ktorí majú pocit, že došlo k nejakému pochybeniu pri ich ošetrení. Našimi klientmi sú aj pozostalí po pacientoch.

Chybujú zdravotníci pre ich nedbanlivosť alebo skôr neznalosť?

Ťažko posúdiť, ale najčastejšie sa stretávame s tým, že niečo zanedbali alebo podcenili situáciu. Zatiaľ sme sa nestretli s úmyselným poškodením pacienta. Je veľmi dôležité, aby si aj pacienti uvedomovali, že nie je v úmysle zdravotníka niekoho poškodiť. Medicína je veľmi komplikovaná veda a vždy je tu isté riziko, že môže priniesť aj negatívny následok. Nakoniec záväzkom zdravotníckeho pracovníka je správne liečiť, nie vyliečiť. Liečebný úspech nie je možné garantovať.

Ako potom dokazujete, že obvinenie pacienta je opodstatnené?

Odborným posúdením znalca. Buď oň požiada priamo naša advokátska kancelária ešte pred procesom, alebo až v priebehu súdneho konania súd ustanoví znalca. Ten by mal zodpovedať, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. To sa vždy posudzuje spätne, teda v kontexte informácií, ktoré mal v danom čase poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Využívame aj výpovede svedkov a často zabezpečujeme aj vlastné odborné posúdenia. Znalecký posudok je veľmi dôležitý dôkazný prostriedok, no súd musí prihliadať aj na ďalšie vykonané dôkazy. Každý z nich musí posúdiť jednotlivo a vo vzájomnej súvislosti.

Zdravotníci by už počas štúdia mali byť konfrontovaní s tým, že ich povolanie so sebou nesie veľké riziká

Stalo sa niekedy, že napríklad svedectvá prevážili znalecký posudok?

Zatiaľ som sa s tým nestretol, a preto to aj považujem za anomáliu. Nechcem zľahčovať postavenie znalcov, ale, žiaľ, nemáme s nimi vždy len pozitívnu skúsenosť.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa