Trend zakladania spoločností, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, sa rozmáha nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Podnikatelia Ján Šubák a Valér Dunda majú v tejto oblasti svoju ideu biznisu, ktorú chcú posunúť na ešte vyššiu úroveň. Ich podnikateľský zámer má byť totiž prospešný pre spoločnosť, zároveň šetrný k prírode, podporovať ľudí v zdravom životnom štýle, a pritom stále prinášať aj zisk.

Ide o odvážny, ale inovatívny nápad. Čo je podstatou tohto biznisového zámeru, ktorý rozbiehate?

Plánujeme založiť spoločnosť, ktorej primárnou činnosťou bude výstavba menších akvaponických fariem pre našich partnerov. Akvapónia je nový technologický systém, ktorý spája chov rýb s pestovaním zeleniny. Ryby poskytujú hnojivo rastlinám, rastliny čistia vodu rybám a všetko sa to deje v uzavretých cirkulačných obvodoch.

Okrem montáže technológie a výstavby minifariem sa budeme venovať poradenstvu v oblasti chovu a pestovania, poradenstvu v oblasti podnikania v tejto sfére a predaju i spracovaniu rýb a zeleniny.

Prečo ste sa rozhodli práve pre akvapóniu?

Aby sme boli úplne úprimní, nápad vznikol pri debatách na rybačke. Náš spoločný známy má dlhodobé zdravotné problémy a z tohto dôvodu mal opakovane problém nájsť si stabilnú prácu. Rozmýšľali sme nad tým, ako by sme mu mohli pomôcť a ideálne aj ďalším ľuďom, ktorí sú na trhu práce znevýhodnení alebo zraniteľní. Hľadali sme činnosť, na ktorú nie je potrebná špeciálna kvalifikácia a do ktorej možno zapojiť práve znevýhodnených ľudí.

Nemal by však s podobnými aktivitami prichádzať štát a pomáhať znevýhodneným skupinám?

Určite áno, ale nechceli sme sa spoliehať len na to. Nie je tajomstvo, že štát pri podobných aktivitách nie je práve efektívny a financie určené na pomoc znevýhodneným skupinám boli v minulosti často zneužívané. Chceli sme prísť s riešením, ktoré dokáže reálne pomôcť, ale zároveň bude schopné generovať zisk a fungovať tak bez potreby ďalšieho dofinancovania či už zo strany štátu, alebo iných subjektov. Len takto nastavený projekt bude schopný fungovať a pomáhať dlhodobo. Spojili sme teda naše koníčky, podnikateľské skúsenosti, kapitál a chuť pomôcť vyššie spomenutým skupinám a akvapónia nám z toho vyšla ako najvhodnejší kandidát.

V čom spočíva inovácia vo vašom podnikaní?

Valér Dunda: Vo svojej diplomovej práci na viedenskej ekonomickej univerzite som sa venoval ekonomickej udržateľnosti sociálnych podnikov v regióne V4 a za najväčšiu inováciu v týchto typoch podnikov považujem spojenie pozitívneho sociálneho vplyvu a dosahovania zisku. Inovácia sa dá dosahovať viacerými spôsobmi, ako je napríklad produkt, proces výroby či technológia. V našom prípade sme sa sústredili na obchodný model. Okrem toho, že v rámci podnikateľského zámeru plánujeme zamestnať istú časť znevýhodnených ľudí, jeden z typov fariem chceme budovať na malých nevyužitých plochách. Týmto ľuďom chceme poskytovať komplexný servis okolo chodu a ekonomického vedenia ich vlastných minifariem.

Podnikatelia Ján Šubák a Valér Dunda
Zdroj: Tibor Rózsár
Podnikatelia Ján Šubák a Valér Dunda
Ján Šubák
Je investor, podnikateľ, filantrop a vášnivý rybár. Pôsobí ako majiteľ investičnej spoločnosti Helens a je odborník na startupy a investície.

Ako napríklad?

Radi by sme im pomohli aj so zabezpečením pôžičky. Vieme si predstaviť aj to, že istý podiel ich úrody budeme od nich odkupovať. Takto im pomôžeme s garantovaným odbytom, čím im poskytneme dôležitú barličku pri rozbehu ich vlastného biznisu. Máme víziu, že by sme vedeli vytvoriť skupinu nových živnostníkov alebo malých podnikateľov a odbremeniť štát od starostlivosti o týchto občanov. Generovať tak nových prispievateľov do verejných zdrojov. Predaj rýb a zeleniny vo veľkom ako obchodná činnosť bude druhá časť nášho podnikania.

Aké ďalšie pozitívne vplyvy môže tento projekt priniesť?

Jedným z nich je napríklad ekologický chov rýb a pestovanie zeleniny, kde sa nepoužívajú žiadne umelé hnojivá ani iná agrochémia. Systém šetrí až 95 percent vody oproti iným spôsobom pestovania. Takýto chov nezaťažuje životné prostredie tak ako rybolov alebo chov v klasických farmách. Na polovicu produkcie sa plánuje odbyt cez predaj z dvora, čím sa šetrí uhlíková stopa na distribúciu, obalové materiály a ďalšie uskladnenie potravín. V tomto smere teda môžeme hovoriť o zero waste biznise, ktorý sa stáva celosvetovým trendom. V ideálnom stave chceme využívať autonómne technológie, dokonca mať uzavreté energetické či potravinové kruhy a byť tak nezávislí od ďalších zdrojov. Pohrávame sa dokonca s myšlienkou, že by sme priniesli plne autonómnu a mobilnú verziu.

Ako by to pomohlo?

Umožnilo by to presúvanie technológie z miesta na miesto, čo je dôležité jednak z hľadiska propagácie produktu a jednak z hľadiska možnosti zapožičať technológiu na skúšku. Jedným z ďalších pozitívnych vplyvov je, že takto vyprodukované potraviny sú zdravé. Ryby z klasických morských alebo sladkovodných chovov musia byť ošetrované, aby prežili v neprirodzených podmienkach. Veríme, že zdravé a kvalitné potraviny budú aj vďaka našej sieti pre spotrebiteľov dostupnejšie.

Valér Dunda
Je podnikateľ a vrcholový manažér so zameraním na oblasť informačných technológií. Založil spoločnosť CassaCloud a je aj zanietený hudobník.

Čo považujete za najväčšie výzvy pri projektoch tohto typu?

Skĺbiť ekonomickú realitu a dôraz na pomoc slabším. V tomto projekte sme našli oboje. Vidíme tam finančné racio, hoc nie taký lukratívny zisk ako v inej komerčnej investícii. Ide však o dobrú vec. Môžeme tak bez zveličenia povedať, že nejdeme ľudí kŕmiť rybou, ale učiť ich ryby chytať, a to doslova.

Pán Šubák, v tomto projekte ste hlavným investorom. Prečo ste sa rozhodli doň investovať?

Myšlienka podporiť zmysluplný a prospešný projekt, ktorý dokáže byť zároveň rentabilný, mi bola od začiatku sympatická. Okrem toho tam bola osobná rovina. Valéra poznám ešte zo školských lavíc a považujem ho za jedného z najschopnejších ľudí, s akými som sa v živote stretol. Dovolím si povedať, že máme veľmi podobné životné hodnoty a panuje medzi nami absolútna dôvera. Preto je pre mňa partnerstvo v tomto projekte úplne prirodzenou voľbou.