Anketa CFO roka je ocenenie finančných riaditeľov na Slovensku za ich mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu. Týždenník TREND ju udeľuje od roku 2008. Víťazom ostatného ročníka sa stal Daniel Bekeš, ktorý zodpovedá za finančnú a kontrolingovú oblasť pre jednotky Embraco v regióne EMEA a plní funkciu regionálneho a lokálneho finančného riaditeľa v spoločnosti Embraco Slovakia.

„Pozícia finančných riaditeľov vo výrobnom závode sa čoraz viac približuje k pozícii COO. Synergiou týchto zodpovedností aktívne zlepšujem proces identifikácie strát, čím pomáham nastavovať priorizáciu zdrojov na ich eliminovanie. V rámci svojej agendy pre región EMEA pracujem na vytvorení efektívneho biznismodelu, v ktorom Slovensko a jeho konkurenčná výhoda hrajú dôležitú rolu,“ uviedol D. Bekeš na margo ocenenia.

Zavádzanie Priemyslu 4.0

„Zrýchlili sme zavádzanie výrobnej automatizácie, čo má vplyv hlavne na priamu pracovnú silu a kompenzuje nám to nárast miezd spôsobený najmä rastom minimálnej mzdy. V oblasti nepriamych nákladov sme zaviedli optimalizačné opatrenia a implementovanie automatizácie a digitalizácie spolu s Priemyslom 4.0,“ vysvetľuje D. Bekeš. Dodal, že pri rastúcej konkurencii z rozvojových krajín, ako je Čína, Mexiko či Brazília, sa Slovensko stáva poslednou krajinou v rámci Európy, kde sa ešte vyrábajú kompresory, a jeho podnik musí denne dokazovať, že má cenu ho v Európe udržať.

Daniel Bekeš - nominovaný na CFO roka 2019
Embraco EMEA Spišská Nová Ves
Zdroj: ROBO HUBAČ

Embraco Slovakia je výrobný závod zameraný na výrobu kompresorov najmä pre komerčné aplikácie. Približne 70 percent jeho produkcie sa umiestňuje na trhoch regiónu EMEA (Európa, Blízky východ, Afrika), zvyšok putuje k zákazníkom v Severnej Amerike a v Ázii. Spoločnosť v roku 2019 realizovala viaceré iniciatívy zamerané na zefektívnenie procesov. Okrem iných projektov naštartovala projekt Simplicity, ktorý zmapoval straty v oblasti procesov administratívnych a nepriamych nákladov v hodnote 2,5 milióna eur.

Ocenenie za zodpovedné finančné riadenie

Finančný riaditeľ spoločnosti Embraco uspel v silnej konkurencii ďalších štyroch finalistov, ktorých posudzovala odborná komisia. Tá hodnotila ukazovatele ako rentabilita nákladov, obrátka aktív, celková zadlženosť a pohotová likvidita firmy.

Ocenenie CFO roka vzniklo v čase finančnej krízy v roku 2008 s cieľom oceniť prínos zodpovedného finančného riadenia v kritickom období. Do súťaže sa postupne zapojilo viac ako 150 finančných riaditeľov a ocenenie získali manažéri, ktorí v danom roku podali výnimočný výkon. Kandidátov na ocenenie nominuje odborná komisia, do ktorej okrem vyhlasovateľov – týždenníka TREND a CFO Clubu – svojich zástupcov nominujú aj ďalší odborní partneri, a to spoločnosti KPMG, BDO, Deloitte, EY, PwC a Slovenská asociácia podnikových finančníkov.