Liga proti rakovine v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave pripravila minulý týždeň slávnostný večer pri príležitosti 20 rokov svojho pôsobenia. Počas večera si uctila svojich dlhoročných partnerov a podporovateľov nielen z radov firiem, mestských samospráv, médií, ale aj lekárov, dobrovoľníkov zo škôl či jednotlivcov, ktorí lige počas jej pôsobenia na Slovensku i v zahraničí pomáhali. Vďaka nim môže realizovať všetky projekty a aktivity pre onkologických pacientov a pôsobiť i na poli prevencie. Slávnostný večer svojím vystúpením podporili aj známi umelci – Sisa Sklovská, Cigánski diabli, Fragile, Ivana Surovcová a Filip Tůma, tanečná skupina Spin, Vašo Patejdl a Bratislavský chlapčenský zbor. Slávnostným večerom sprevádzali moderátori Alena Heribanová a Ján Gallovič.

Dvadsať rokov nezištnej pomoci