Takýto príbeh týkajúci sa slovenskej národnej internetovej domény .sk sa po dlhých pätnástich rokoch dostáva do finále. Pre väčšinu bežných ľudí je to vzdialená téma, hoci sú jej každodennou súčasťou. Pre internetovú komunitu je to však neuralgický bod, predmet analytických blogov a vášnivých diskusií.

Dilema Petra Pellegriniho

Sklamal najmä štát, ktorý za asistencie aparátov ministrov Pavla Prokopoviča a Ľubomíra Vážneho prakticky odovzdal kontrolu nad vlastnou internetovou doménou súkromnej firme. A potom starosť o ňu úplne vypustil. Ak aj mal niekedy silné chvíľky a chcel dohľad nad doménou aspoň čiastočne získať späť, nebol dosť vytrvalý na to, aby svoju úlohu splnil. A teraz, zdá sa, štátny garant domény znova len súhlasne pritakáva, keď záležitosti okolo domény naberajú spád v súvislosti s príchodom investora do firmy SK-NIC, ktorá národnú doménu spravuje.

Ako národnú internetovú doménu vrátiť pod kontrolu štátu a komunity?

Inak by zrejme kompetenčne príslušný vicepremiér Peter Pellegrini nemohol na stretnutí s týmto investorom vyhlásiť, že si „nie je vedomý akýchkoľvek oprávnených negatívnych odoziev na činnosť SK-NIC“. Lenže negatívnych odoziev bolo habadej. Výsledkom boli špekulácie s doménami, útek mnohých slovenských firiem a organizácií do iných domén a existenčné pokuty registrátorom pre zastarané pravidlá v správcovskej firme.

Preto informácie o tom, kto má byť novým majiteľom SK-NICu, postavili kritikov pred dilemu. Ako vraví jeden z nich, spolumajiteľ registrátora Websupport Michal Truban, na jednej strane môžeme od skúseného zahraničného poskytovateľa doménových služieb očakávať, že bude ochotnejší a schopnejší venovať sa aj slovenskej doméne. Na druhej strane však, ak sa nič nezmení, môže chystaná transakcia natrvalo zablokovať víziu, že sa národná doména vráti pod kontrolu štátu a internetovej komunity.

Niežeby sa tieto dve veci úplne vylučovali. Existujú príklady zo zahraničia, kde povestné kľúče od miešačky drží široko koncipovaná internetová komunita, kým technickú prevádzku domény zabezpečuje vybraný subjekt. A všetci sú spokojní: komunita má pod kontrolou pravidlá, dodávateľ si zarobí.

V danej chvíli nemusí byť jednoduché zaviesť tento model na Slovensku. Tlaky, ťahy a tance okolo domény sú ovplyvnené nastavením z minulosti. Digitálny líder Peter Pellegrini má však šancu ukázať, že je človekom, ktorý myslí na budúcnosť.

Odpoveď SK-NIC, a.s. doplnená 6.3.2018:

„V článkoch publikovaných v týždenníku TREND, dňa 30.03.2017, a to na strane 3, v rubrike Editoriál, pod názvom „Dilema Petra Pellegriniho“ a na strane 22 a 23, v rubrike Podnikanie, pod názvom „Tance okolo národnej domény .sk“, bolo uverejnené, že štát mal odovzdať kontrolu nad vlastnou internetovou doménou .sk súkromnej firme SK NIC, a. s. a SK NIC, a.s. môže odmietnuť zmenu pravidiel na registráciu internetových domén, ktoré navrhne štát.

Tieto skutkové tvrdenia sú neúplné alebo skresľujúce. Spoločnosť SK NIC, a.s. preto uvádza nasledovné:

Internetovú doménu najvyššej úrovne .sk od jej vzniku spravuje súkromná spoločnosť. SK-NIC, a.s. vykonáva správu na základe poverenia od neziskovej organizácie ICANN (Internet Corporation For Assigned Names And Numbers) a nie na základe poverenia štátu, či dokonca odovzdania správy zo strany štátu.

Spoločnosť SK-NIC, a.s. a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzatvorili dňa 05.06.2006 Zmluvu o spolupráci, ktorou spoločnosť SK-NIC,a.s. dobrovoľne preniesla niektoré kompetencie v oblasti správy internetovej domény najvyššej úrovne .sk na štát.

Znamená to, že štát uzatvorením Zmluvy o spolupráci nestratil žiadne oprávnenia v oblasti správy internetovej domény najvyššej úrovne .sk, keďže takýmito oprávneniami pred jej uzatvorením nedisponoval. Práve naopak, uzatvorením Zmluvy o spolupráci takéto oprávnenia štát nadobudol.

Spoločnosť SK-NIC, a.s. podľa Zmluvy o spolupráci nemôže znemožniť zmenu pravidiel týkajúcich sa registrácie internetových domén druhej úrovne v ich administratívnej časti. Na takúto zmenu sa totiž vyžaduje väčšinový súhlas Komisie zriadenej na základe Zmluvy o spolupráci, v ktorej nemá SK-NIC, a.s. väčšinu.