Niektorý z členov novej meny prevráti pohár a červeným vínom zničí susedovi košeľu. Dohodnú sa, že škodu zaplatí v novej mene, a vyčíslia ju na jeden TRENDCoin. O transakcii urobia zápis.

Kópiu dostane každý pri stole, informácia o platbe existuje v desiatich exemplároch. Ak by vinník nehody na druhý deň so sumou nesúhlasil, mohol by upraviť svoju kópiu zápisu a tváriť sa, že sa dohodli na nižšej sume. Všetci účastníci by si porovnali svoje kópie. Ukázalo by sa, že zmenený je iba jeden zápis, a nižšiu sumu by neuznali.

Aby škodca skutočne zmenil hodnotu platby, musel by zmeniť kópie všetkých alebo aspoň väčšiny. To je ťažké urobiť, preto je takto zabezpečená platba relatívne bezpečná.

Toto je zjednodušene podaná myšlienka, na ktorej stojí blockchain, technológia, ktorá je napríklad základom meny bitcoin. Je to samonosný systém, v ktorom pre nejakú centrálnu banku nie je miesto, ako autorita nie je potrebná. Mnohým je práve to na virtuálnych menách sympatické. Napriek tomu chce Európska centrálna banka (ECB) vlastnú digitálnu menu.

ECB chce skrotiť kryptomeny
Neprehliadnite

Európska centrálna banka chce skrotiť virtuálne meny

Nie je pritom jasné, na akej technológii bude stáť. ECB sa púšťa sa do vôd, ktoré sú pre ňu nielen nové, ale aj „nepriateľsky“ naladené. Centrálna banka chce uspieť v odvetví, ktoré vzniklo aj preto, aby centrálne banky z obehu platidiel úplne vynechalo. To je najláskavejší pohľad na snahu ECB o zavedenie digitálneho eura.

Banka pravdepodobne usúdila, že z virtuálnych mien sa stáva vážna konkurencia pre euro. ECB už nemôže virtuálne meny ignorovať.

Elitní európski centrálni bankári však stoja pred komplikovanou úlohou. Aj keby sa im podarilo vystúpiť zo svojho tieňa a pozerali by sa na túto menu inak ako tradične, narazili by na limity, ktoré z podstaty zadania tejto úlohy majú.

Namiesto virtuálnej meny, ktorú bude mať pod kontrolou veľká skupina rovnocenných subjektov, chce ECB nájsť spôsob, ako si jej digitálna mena ponechá výhody virtuálnych mien, no zároveň bude mať nad ňou kontrolu.

Môže sa stať, že o „e-euro“ nebude záujem, lebo výsledný hybrid neponúkne nič zaujímavé. Na druhej strane, ECB má šancu uspieť, ak sa jej podarí väčšinu výhod virtuálnych mien zachovať a vlastnou autoritou zabezpečí stabilitu tejto meny.