V úvode roka sa dynamika rastu spotrebiteľských cien na Slovensku približuje k desivej 10-percentnej méte. Vzhľadom na vysoké ceny komodít v dôsledku ukrajinskej krízy sa nemusí ani na jar podstatnejšie spomaliť.

Na celoročnej báze môže zdražovanie presiahnuť aj sedem percent a byť najväčším minimálne od roku 2004. Oficiálna inflácia sa vypočítava na základe spotrebného koša tovaru a služieb, ktorý sa snaží čo najvernejšie odzrkadľovať výdavky obyvateľstva.

Skutočná inflácia je však pre každého človeka odlišná v závislosti od jeho osobného spotrebného koša, ktorého zloženie je spravidla iné a s rozdielnymi váhami než dvanásť kategórií položiek používaných štatistikmi. A často je vyššia.

V takomto prostredí každý, kto chce aspoň uchovať kúpnu silu voľných zdrojov, nehovoriac o ich reálnom zhodnotení (teda dosahovaní vyššieho výnosu, ako je miera inflácie), by mal k nakladaniu s nimi pristupovať bystro. Latka pre porazenie inflácie sa totiž posúva značne nahor a pravdepodobne tam aj dlhší čas ostane.

Pre tých, ktorí majú dlhší investičný horizont, požadujú vyššie zhodnotenie kapitálu a sú otvorení určitému investičnému riziku, sú vhodné investičné riešenia s minimalizovaním podielu neproduktívneho držania peňazí na bežných či termínovaných účtoch. Takto postupujú podľa Wealth Reportu J&T Banky 2021 aj slovenskí dolároví milionári, pre ktorých je inflácia z pohľadu bohatstva hrozbou číslo jeden.

Špeciálne vtedy, keď si uvedomujú, že na Slovensku sa inflácia bude krotiť ťažko. Jednak preto, že väčšina jej príčin je externá – vyššie ceny energií, potravín či narušené dodávateľské reťazce, a nemá na ne reálne páky ani vláda a v podstate ani centrálna banka. Navyše menová politika sa bude zrejme sprísňovať len pomaly a neadekvátne slovenskej realite, keď ECB bude brať do úvahy krehký stav konkurencieschopnosti a vysoké dlhy periférnych krajín.

Jednou z najlepších vstupných brán do sveta investícií sú podielové fondy. Sú pohodlným spôsobom investovania na finančných trhoch, pričom človek nemusí byť expert na investície a nepotrebuje na dennej báze sledovať finančné správy.

O zverené prostriedky sa stará profesionálny portfóliový manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na finančných trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu.

Skúsenejší investor si môže zostaviť aj vlastné (prevažne akciové) portfólio, ktoré môže doplniť o alternatívne investície. Takými sú napríklad private equity či zberateľské aktíva s alokáciou kapitálu aj mimo tradičných verejne obchodovaných aktív, čo by mohlo optimalizovať pomer výnosov k riziku.

Stanislav Pánis

Analytik J&T Banky. Po štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T Banke pôsobí od roku 2011.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
londýnska burza makléri britská banka Lloyds TSB britské banky Royal Bank of Scotland RBS  HBOS vláda finanèná investícia vládna pomoc svetové globálne trhy burzy akcie bankovníctvo dôvera obnovenie
Neprehliadnite

Rast globálnej ekonomiky bez korekčného pôstu, protivetrom bude omikron