V rámci novej vlny informatizácie je v súčasnosti už známych vyše 30 projektov v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. Na ich financovanie sa majú opäť v rozhodujúcej miere použiť eurofondy, doterajšiu skratku OPIS (Operačný program Informatizácia spoločnosti) nahrádza skratka OPII (Operačný program Integrovaná Infraštruktúra).

„Ako IT komunite nám záleží na tom, aby sa peniaze daňových poplatníkov používali na lepšie projekty a aby výsledky boli pre občanov použiteľné a za normálne ceny. Nechceme však čakať, kým budú nové IT projekty hotové. Začali sme ich preto systematicky hodnotiť už od začiatku a budeme upozorňovať na tie rizikové,” vysvetľuje Ján Hargaš zo Slovensko.Digital.

Základom metodiky Red Flags je 50 kritérií rozdelených do piatich fáz, ktorými každý IT projekt prechádza. Od prípravnej fázy, cez obstarávanie až po výsledný produkt a jeho prevádzku. Sleduje sa transparentnosť projektu, prínosy pre občana či efektívnosť použitia financií.

Podľa Ľubora Illeka zo Slovensko.Digital sú tieto kritériá dôležité pre úspech celého projektu. „Ak projekt v niektorom z kritérií výrazne zaostáva, dostane, obrazne povedané, červenú vlajku a budeme tlačiť na jeho zastavenie a prepracovanie,“ dodáva.

Projekty sú hodnotené priebežne v komunite IT odborníkov, ktorí sa zapojili do diskusnej platformy Slovensko.Digital. Hodnotenia pred zverejnením schvaľuje tím Slovensko.Digital a poradná komisia. V úvodnej fáze sú k dispozícii hodnotenia 14 projektov.

Zatiaľ najlepšie vychádzajú Register a informačný systém mimovládnych neziskových organizácií, Manažérsky informačný systém pre podporu procesov Úradu pre reguláciu podriadených organizácií ministerstva zdravotníctva SR a Informačný systém Centra právnej pomoci. Tieto projekty pritom ešte nemajú spracovanú štúdiu uskutočniteľnosti.

Z projektov, ktoré už majú pripravenú aj štúdiu uskutočniteľnosti, odborníci najlepšie hodnotia Informačný systém Obchodného registra a projekt Dátová integrácia, ktorý je základom pre presadenie princípu „Jedenkrát a dosť“ (úrady nesmú od občana/firmy žiadať údaj, ktorý už majú alebo ho vedia získať od iného úradu).

Naopak, medzi najhoršie hodnotené projekty patrí projekt internetu do škôl Edunet, Informačný systém výstavby na ministerstve dopravy a Informačný systém odpadového hospodárstva na ministerstve životného prostredia. V prípade týchto projektov bude Slovensko.Digital navrhovať príslušnému ministerstvu ich prepracovanie.