Dominantného fixného operátora stál vlaňajší vstup do on-line branže hlavnou bránou 163 miliónov korún. Na túto sumu vyšla Slovak Telekom (ST) kúpa 90-percentného podielu v spoločnosti Zoznam, s.r.o., Bratislava a stopercentnej účasti v jeho sesterskom Zoznam Mobile.

V čase uzavretia transakcie, v auguste uplynulého roka, zmluvné strany nechceli jej hodnotu zverejniť. V kuloároch brandže sa vtedy hovorilo o piatich miliónoch eur (podľa vtedajšieho kurzu 190 mil. Sk). Skutočná suma sa napokon objavila vo výročnej správe ST, ktorú telekom na webovej stránke sprístupnil v uplynulých dňoch.

Obstarávacia cena on-line prírastku ST sa skladá zo štyroch častí. Za prevádzkovateľa najnavštevovanejšieho internetového portálu na Slovensku zaplatil telekom 90 miliónov korún.

Členenie transakcie okolo Zoznamu

(mil. Sk)

Zaplatené za Zoznam

90

Zaplatené za Zoznam Mobile

43

Podmienená cena za Zoznam Mobile

25

Súvisiace náklady

5

Celková obstarávacia cena

163

PRAMEŇ: výročná správa Slovak Telekomu

Zhruba polovicu tejto sumy pri podpise kúpnej zmluvy uhradil za tvorcu a predajcu mobilnej zábavy Zoznam Mobile. K nej treba pripočítať ďalších 25 miliónov korún, čiastku, ktorá sa odvinula od hospodárskych výsledkov firmy za minulý rok. A napokon, na päť miliónov korún, vyčíslil ST náklady, súvisiace s kúpou internetových firiem.

Pravda, na účtoch majiteľa oboch zoznamovských firiem, spoločnosti Abeles & Braun tandemu Lukáša Alnera a Borisa Zeleného, sa zrejme neobjavila celá spomínaná suma. Do transakcie boli zapojení poradcovia, ktorí – minimálne formálne – firmy na krátky čas prevzali.

V prípade Zoznamu išlo o private equity skupinu Benson Oak niekdajšieho krízového šéfa VSŽ Gabriela Eichlera. A pri Zoznam Mobile zasa o CE Investments Limited so sídlom na britských ostrovoch.

Vo výročnej správe ST sa uvádzajú aj údaje o vlastnom imaní, tržbách a ziskoch Zoznamu a Zoznam Mobilu. Čísla, ktorých zverejneniu sa slovenské internetové firmy dosiaľ vždy urputne bránili.

Líder on-line priestoru s koncovkou .sk podľa nich vlani dosiahol tržby 64 miliónov korún. Hlavným zdrojom jeho príjmov bola internetová reklama, sponzorované odkazy a elektronický obchod.

Zoznam

a Zoznam Mobile v číslach

(2005,

mil. Sk)

Zoznam

Zoznam

Mobile

Výnosy

64

32

Zisk po

zdanení

11

8

Vlastné

imanie

15

8

PRAMEŇ:

výročná správa Slovak Telekomu

Zoznam Mobile, zaoberajúci sa predajom zábavného obsahu a vývojom softvéru pre mobilné telefóny, mal vlani tržby na úrovni polovice výnosov svojho staršieho brata.

Sumou 163 miliónov korún sa náklady ST na kúpu Zoznamov neskončili. Podnik chce najneskôr v prvom kvartáli roku 2007 kúpiť aj zvyšných desať percent Zoznamu. Medzitým môže vyriešiť nesúlad svojich dát s informáciami v obchodnom registri. Ak totiž platí v ňom publikované rozdelenie základného imania, ST v Zozname nemá 90-percentný, ale iba 85-percentný podiel.