Predplatiť TREND

#ústava


Video

Ilustračné foto.
PR článok
Biznis dnes 0:01

Využívajte robotickú automatizáciu iRPA a plníte úlohy rýchlo a bez chýb

Vytvorte svojim zamestnancom priestor na prácu s vysokou pridanou hodnotou odkiaľkoľvek so systémom SAP iRPA. Inteligentná robotická automatizácia procesov SAP iRPA dokáže bezchybne vykonávať rutinnú prácu vašich ľudí vo vašich vlastných systémoch, softvéroch a na vašom súčasnom hardvéri. Odbremení od často opakovaných úloh, dokáže pracovať s on-line portálmi aj kancelárskymi balíkmi.