Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

#Stagflácia


Video