Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

#Predikcie 2023

Nikto nevie, čo prinesie budúcnosť. No existujúce trendy naznačujú, ako bude vyzerať – minimálne tá krátkodobá. Budúcnosť však len sotva formujú trendy. Naopak, sú to nečakané udalosti, hoci málo pravdepodobné, ktoré prinášajú veľké zvraty, prekvapenia a šoky na poli politiky, ekonomiky či financií. Väčšina z nich nie je dopredu známa a práve preto sa budúcnosť odvíja takmer vždy inak, ako ľudia očakávajú. Jej správne odhady, ak sa podaria, však prinášajú výhody pre investorov, biznismenov, politikov, ale aj všetkých ostatných. Preto sa TREND lúči s rokom 2022 predpoveďami, ktoré môžu formovať dianie v budúcom roku.  


Video