Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

#Petržalka


Video

Rose Familly Office - zľava Martin Valach, Dana Nemčíková, Jaroslav Ružička a Rudolf Rentsch.
Sponzorované
Financie dnes 0:01

Život s ROSE Family Office

Rodiny, ktoré disponujú väčším majetkom majú pestrý, zaujímavý a niekedy aj jednoduchý život. Takýto život so sebou prináša ale aj značnú zodpovednosť, ktorú si väčšina ľudí nevie ani len predstaviť #weknowhow