Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

#Marius Pedersen

Ilustračné foto
PR článok
Správy 24.8. 2021 9:10

Stanovisko spoločnosti Marius Pedersen a PETMAS

Spoločnosť PETMAS spol. s. r. o., ktorá pre mesto Pezinok prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou NATUR- PACK a. s. zabezpečuje zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, a spoločnosť Marius Pedersen a. s. reagujú na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré odzneli v médiách ohľadom spracovania komunálneho odpadu v meste Pezinok


Video