Predplatiť TREND
Predplatiť TREND

#James Bond


Video

Ilustračné foto
PR článok
Ekonomika dnes 0:00

BFF podporí otvorenú diskusiu o zefektívnení európskeho sektoru zdravotníctva

Skupina BFF Banking Group, popredný európsky hráč špecializujúci sa na riadenie a financovanie pohľadávok voči orgánom verejnej správy, sa zúčastnila konferencie „TREND Zdravotnícky manažment 2021“ s cieľom prediskutovať efektívnejšie riadenie sektoru zdravotníctva. Konferencia tiež poskytla priestor pre rôzne názory, podporila zdieľanie osvedčených postupov a otvorila cestu hľadaniu nových riešení.