17:22 - Siedmy deň pojednávania sa v tomto okamihu končí. V utorok bude súd pokračovať.

17:13 – R. Kvasnica, zástupca Zlatice Kušnírovej, hovorí o zmenkách, ktoré žiada zaistiť. Malo by ísť o zmenky spoločnosti Penta, ktoré vlastní M. Kočner.

17:09 - Š. Neszméry chce v utorok vylúčiť pri vypočúvaní znalcov z oblasti psychológie a psychiatrie verejnosť. Tvrdí, že sú to citlivé informácie a verejnosť o nich nesmie vedieť, ak na to nedá súhlas obžalovaná (A. Zsuzsová). Tá s tým nesúhlasí.

17:06 - Listinné dôkazy aj svedecké výpovede sú pre dnešok skončené. Prebieha už len diskusia o tom, aké vecné dôkazy plánujú strany vykonať. Sudkyňa napomína V. Turanského, že prišiel nepripravený. Ten nevedel v rýchlosti povedať, aké konkrétne dôkazy chce na pojednávaní ukázať.

16:56 - „Opis vyšetrovacieho pokusu a výsledky rekonštrukcie vykazujú výrazné rozpory. Nedá sa nevšimnúť si, že sa priebeh skutku musel stať inak,“ hovorí J. Vestenická, obhajkyňa M. Marčeka. „Vykonaný listinný dôkaz je sčasti v rozpore s výpoveďou M. Marčeka. No nemyslím si, že si musí presne pamätať všetky detaily, videli sme jeho emočnú plochosť na pojednávaní, čo ovplyvňuje aj to, ako si skutok pamätá,“ odpovedá D. Lipšic a sľubuje, že znalecké posudky z oblasti psychológie ukážu, prečo sa výpovede M. Marčeka sčasti odchyľujú.

16:54 - Vyšetrovacie pokusy boli zamerané na viacero čiastočných úkonov ako napríklad overovanie výhľadov a viditeľnosti v okolí miesta činu, poloha tiel po streľbe či vybité nábojnice.

16:44 - Číta sa zápisnica z vyšetrovacieho pokusu z konca mája 2018.

16:42 - Otázka sa týkala toho, ako si vysvetľuje technický nesúlad v posudku. M. Šimonič to vierohodne vysvetlil. Nikto iný nemá žiadne ďalšie otázky.

16:39 - Po prečítaní rekonštrukcie vraždy sa ide pýtať Š. Neszméry, obhajca A. Zsuzsovej. Hoci samotný posudok nevypracoval Miroslav Šimonič, bol pri rekonštrukcii, a tak na otázky bude odpovedať.

16:27 - Pri rekonštrukcii M. Marček hovoril to isté, ako vo svojej výpovedi pred súdom. Čo presne vypovedal, si môžete prečítať TU.

16:22 - Sudkyňa práve číta záznam z rekonštrukcie vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírove. M. Marček policajtom ukazoval, kde presne čakal až do vykonania vraždy. Ďalej popisoval, čo všetko na mieste činu videl a čo robil.

16:18 - Po prestávke pokračuje čítanie ďalších znaleckých posudkov. R. Sabová upozorňuje strany, aby boli pri kladení otázok vecné a stručné.

15:55 - Obhajoba sa totiž počas vypočúvania snažila prísť k tomu, že na J. Kuciaka mohlo strieľať viac ľudí, nie len jeden. Zástupcovia poškodených vo svojich vyjadreniach, aj prokurátor svojimi otázkami takúto možnosť spochybňujú.

15:54 - „Prokurátor nemá možnosť sa vyjadrovať k výsluchu svedka,“ napomína R. Sabová V. Turana. „Bože chráň, ja sa len chcem spýtať otázku,“ odpovedá prokurátor. Pýta sa na to, či je možné, aby zostal zaseknutý projektil v hlavni, znalec odpovedá, že je.

15:47 - Neustále prebieha diskusia o tom, ako sa zdeformoval projektil, ktorým bol zasiahnutý J. Kuciak. Znalec pripustil, že v hlavni mohol zostať zaseknutý jeden projektil. Rozpráva sa o tom kvôli tomu, že existuje nesúlad medzi počtom výstrelov, o ktorom hovoril M. Marček a počtom nájdených projektilov.

15:28 - Obhajoba sa opätovne pýta na to, či mohli byť projektily v tele J. Kuciaka vystrelené z dvoch rôznych zbraní. D. Lipšic namieta takto položenú otázku, považuje ju za špekulatívnu.

15:26 - Š. Neszméry sa, podobne, ako pri prvom znalcovi z oblasti chémie, pýta na prachovú náplň náboja. M. Marček hovoril o tom, že náboje upravoval, vyberal odtiaľ trochu pušného prachu, aby boli náboje podzvukové. Znalec potvrdzuje, že to ovplyvní kinetickú energiu projektilu.

15:09 - Pred senát sa posadil aj tretí na dnes predvolaný znalec, Miroslav Šimonič. Ešte pred tým, ako súd pristúpi k jeho výsluchu, prebieha porada senátu. Keďže posudok už bol čítaný, nasledovať bude len priestor pre otázky jednotlivých strán.

15:05 - Znalec Peter Mihály upozorňuje, že je odborníkom na oblasť textilu a vie sa vyjadriť len k týmto záležitostiam. Skúmal napríklad mikrostopy textilných vlákien pod nechtami obetí. Tie by mohli poukázať na to, či s útočníkmi zápasili. Žiadne takéto stopy sa pod nechtami však nenašli.

15:04 - Prokurátor Juraj Novocký dnes nesedí na svojom mieste vedľa kolegu V. Turana, ale sedí v poslednej lavici medzi verejnosťou.

15:01 - Po prvý raz dnes prehovoril aj zástupca poškodených Kuciakovcov Daniel Lipšic. Sťažuje sa, že znalec zodpovedal všetky otázky, ktoré boli dnes kladené. Z jeho tónu a reakcie sa dá vyčítať, že má pocit, že sa výsluch znalcov zbytočne naťahuje.

14:59 - Prokurátor sa pýta na hliník, ktorý sa taktiež nachádzal v povýstrelových splodinách. Zaujíma ho, či môže pochádzať z tlmiča. Otázka a celý výsluch znalcov smeruje k overeniu svedeckých výpovedí, napríklad výpovede jedného z prvých svedkov, ktorý T. Szabóovi a M. Marčekovi vyrobil tlmič.

14:41 - Š. Neszméry sa pýta na chemické zloženie strelného prachu v nábojoch 9mm typu Lugger. Znalec odpovedá, že chemické zloženie nemusí byť zhodné.

14:37 - Š. Neszméry čítal znalecký posudok k vražde J. Kuciaka. Jednou z najdôležitejších informácií bolo konštatovanie, že nebolo možné určiť, z akej vzdialenosti vrah na J. Kuciaka strieľal. R. Varga sa podľa vlastných slov špecializuje najmä na povýstrelové splodiny. Obhajca A. Zsuzsovej sa pýta, či skúmal chemické zloženie nábojov nájdených na mieste. Znalec odpovedá, že nie.

14:17 - Vypovedať pôjde znalec Róbert Varga. Spolu s ďalšími kolegami je odborníkom v oblasti balistiky a chémie, bude sa vyjadrovať  aj k polohe obetí, nábojniciam a podobne. Všetci znalci sa pridržiavajú informácií stanovených v posudku. Výsluch znalca navrhol obhajca A. Zsuzsovej Š. Neszméry, a teda ako prvý bude klásť otázky on. Ešte pred tým sa však bude čítať znalecký posudok.

14:10 - Verejnosť sa dozvedá aj podrobnosti o tom, čo presne bolo príčinou smrti J. Kuciaka.

14:03 - Nasleduje aj pitevná správa J. Kuciaka.

13:54 - Pokračuje čítanie pitevnej správy M. Kušnírovej. Patológ odhadol, že po strele mohla ešte niekoľko desiatok sekúnd žiť, no nezachránila by ju ani rýchla laická či odborná pomoc.

13:38 - V pojednávacej miestnosti nie sú rodičia J. Kuciaka ani mama M. Kušnírovej. Sudkyňa práve číta pitevnú správu M. Kušnírovej, jej mame by sa tieto slová počúvali určite mimoriadne ťažko.

13:30 – Obhajca A. Zsuzsovej Štefan Neszméry však trvá na výsluchu znalcov. Nie je celkom jasné, prečo, lebo M. Marček voči jeho klientke nesvedčil.

13:26 – Prokurátor Vladimír Turan navrhol súdu, aby zvážil, či je potrebné predvolaných znalcov vôbec vypočúvať. „Ide o znalcov, ktorí majú preukazovať pôsobenie M. Marčeka na mieste činu, kde bol sám, a je vylúčený na samostatné konanie, dávam súdu na zváženie, či má zmysel týchto znalcov vypočuť,“ hovorí pokurátor.

13:13 – Siedmy deň pojednávania bude pokračovať výsluchmi ďalších troch znalcov. M. Kočner pred obedom požiadal o konanie vo svojej neprítomnosti, nedá sa preto predpokladať, že by znamenali nejaký zásadný okamih v doterajšom priebehu pojednávania.

12:10 - Pojednávanie bude pokračovať o 13:10.

12:08 – Výsluch znalkyne O. Petrusovej je pre dnešok ukončený. Súd ju však ešte bude predvolávať, keďže jej výsluch bude potrebný po vykonaní ďalších dôkazov, napríklad aj samotných kamerových záznamov. Ešte pred obednou prestávkou M. Kočner požiadal, aby sa pokračovalo v pojednávaní v jeho neprítomnosti, prísť nechce ani v utorok. Senát s tým nemá problém.

12:00 – Na terminologické technikálie sa teraz pýta aj prokurátor. Chce, aby znalkyňa vysvetlila, čo presne znamenajú jej nepresné vyjadrenia týkajúce sa identifikácie M. Marčeka a T. Szabóa. Tá opisuje významové odtienky svojich slovných vyjadrení.

11:42 – Obhajca T. Szabóa sa pustil do znalkyne a pýta sa jej, či prišla aj na niečo iné, ako na to, že nemala dostatok podkladov a porovnávacieho materiálu. Obhajkyňa totiž nebola schopná identifikovať konkrétnu osobu, povedala len, že na rôznych záznamoch sa veľmi pravdepodobne pohybuje tá istá osoba.

11:38 – Opäť sa v pojednávacej miestnosti odohral rovnaký scenár. Predsedníčka senátu R. Sabová sa pre istotu osobitne pýtala každého, či nechce povedať nejakú poznámku, alebo otázku. Nikto nemá záujem. Nasleduje ďalší posudok.

11:30 – Prokurátor V. Turan sa nechce pýtať čiastkovo, chce sa pýtať komplexne až po prečítaní všetkých znaleckých posudkov. Nikto iný nejaví záujem o výsluch znalkyne.

11:23 – Nasleduje posudok, ktorý sa týka videozáznamu z kamery, ktorá sa nachádzala neďaleko futbalového ihriska vo Veľkej Mači. To je miesto, ktoré vo svojich výpovediach spomínali aj M. Marček aj T. Szabó, pri ihrisku sa stretávali a z tohto miesta sa T. Szabó vydával k domu J. Kuciaka.

11:21 – Členovia senátu sa medzi sebou radia, pokračuje priestor na komentovanie znaleckého posudku, nikto nejaví záujem.

11:19 – Prvý raz sa dostáva ku kladeniu otázok obhajoba. Pýta sa Júlia Vestenická, obhajkyňa A. Zsuzsovej. Svoju otázku však netrafila, pýta sa na neštandardizovanú metódu pri tvorení znaleckého posudku, no O. Petrusová odpovedá, že to je otázka na iného znalca.

11:16 – Znalkyňa dostala za úlohu porovnať záznamy z 21. februára so skoršími záznamami. Vyhlásila, že ide stále o tú istú osobu.

11:12 – Prokurátor číta otázky vyšetrovateľa, ktorého zaujímalo, či sú záznamy z kamery z Veľkej Mače dostatočne kvalitné. O. Petrusová odpovedala, že je zo záznamu je možné určiť výšku postavy či dĺžku kroku. V tomto prípade ide o spoľahlivú identifikáciu mužov, ktorých zachytila kamera v stredu 21. februára 2018, v čase, keď došlo k dvojnásobnej vražde.

11:08 – V procese sa pokračuje ďalej, vypovedať pôjde znalkyňa Oľga Petrusová. Odvoláva sa na písomné vypracovanie svojich znaleckých posudkov.

10:43 – Na súde sa potvrdil jeden zo zásadnejších rozporov vo výpovedi M. Marčeka. Tvrdí, že J. Kuciaka strelil vo dverách, no policajti jeho telo našli na schodoch do pivnice. Nasleduje prestávka, o 11:00 súd začne vypočúvať znalkyňu, ktorá by sa mala vyjadriť k videu, na ktorom sú vo Veľkej Mači zachytení T. Szabó a M. Marček.

10:32 – Pokračuje opisovanie úkonov, ktoré robili vyšetrovatelia v súvislosti s dokumentovaním dôkazov a stôp, ktoré súvisia s vraždou J. Kuciaka a M. Kušnírovej. Najživší v pojednávacej miestnosti je T. Szabó, ktorý sa krúti na svojom mieste, otáča sa na svojich obhajcov, pred chvíľou si taktiež požičal notebook a niečo do neho ťukal.

10:19 – Nasledovať bude výsluch znalkyne Oľgy Petrusovej. Znova ešte pred tým prebieha podrobné čítanie a opisovanie zaistených stôp.

10:10 – Prokurátor mal len dve otázky, ktoré pôsobili dojmom, že sa ich prokurátor spýtal zo slušnosti. Výsluch prvej znalkyne k prípadu vraždy podnikateľa P. Molnára je ukončený.

10:06 – Verejnosť sa dozvedá detaily príčin smrti P. Molnára. Na samotnom pojednávaní sa stále nedeje nič vážne, ešte aj rozpory, ktoré sa objavili medzi znaleckým posudkom a výpoveďou M. Marčeka, boli odstránené už počas vyšetrovania.

9:56 – Na miesto pre svedkov sa až teraz posadila znalkyňa M. Rendeková. Hovorí, že sa pridržiava svojho písomne vyhotoveného znaleckého posudku. V praxi to znamená, že sa jej posudok bude čítať, znalkyňa zrejme veľa hovoriť nebude. Prokurátor Vladimír Turan číta len jeho záverečnú časť.

9:50 – Pokračuje oboznamovanie prítomných so znaleckým posudkom. Momentálne sa číta pitevná správa, príčinou smrti P. Molnára bolo devastačné poranenie mozgu spôsobené strelnou zbraňou. Hoci to nie je žiadne prekvapenie, sú to dôležité informácie pre samotný proces.

9:39 – Výsluch znalkyne Michaely Rendekovej sa bude týkať vraždy podnikateľa Petra Molnára z decembra 2016. Sudkyňa R. Sabová prečítala zápisnicu z jej znaleckého posudku. Nikto voči tomu nemá námietky. Proces sa dnes rozbieha naozaj veľmi pomaly.

9:26 – Je definitívne rozhodnuté, hlavná vetva prípadu vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára, už bude pokračovať len s trojicou obžalovaných. Zoltán Andruskó už si odpykáva 15-ročný trest, M. Marček by sa mal výšku svojho trestu dozvedieť čoskoro

9:16 – R. Sabová pokračuje vo svojom precíznom prístupe. Už viac ako štvrťhodinu sa venuje formalitám, ktoré sú však potrebné pre to, aby nikto nemohol spochybniť zákonnosť jej postupu a rozhodovania

9:07 – V súdnej sieni je opäť trochu pomenený zasadací poriadok. Tento raz v prvej z lavíc pre obžalovaných sedí len kukláč, najbližšie k predsedníčke senátu sedí M. Kočner, vo vedľajšej lavici sedí T. Szabó

9:03 – Senát predsedá Ružena Sabová a prísediacimi sú Rastislav Stieranka a Ivan Matela. Dnes by sme sa mali na súde dozvedieť niečo viac o kamerových záznamoch z Veľkej Mače, ktoré skúmali znalkyne v oblasti antropológie

9:00 – Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje siedmym dňom pojednávanie v prípade vrážd, kde je okrem iných obvinený aj mafiánsky podnikateľ Marian Kočner. Policajná eskorta už jeho a ďalšieho spoluobžalovaného - Tomáša Szabóa, priviedla do pojednávacej miestnosti. Zvyšní dvaja obžalovaní, Alena Zsuzsová a Miroslav Marček, už skôr žiadali, aby sa pojednávalo v ich neprítomnosti 

Najdôležitejšie udalosti z doterajšieho priebehu pojednávania

  • Peter Tóth aj ďalší členovia sledovacieho komanda porozprávali o sledovaní novinárov
  • Tóth tiež opísal, ako mal u sudcu Ústavného súdu M. Mamojku vybavovať prepustenie Kočnera z väzby
  • Z. Andruskó potvrdil, že podľa jeho informácií mal byť objednávateľom vrážd Marian Kočner.
  • Jeden z obžalovaných, Miroslav Marček, sa pred súdom priznal ku všetkým skutkom.
  • M. Marček podrobne opísal, ako zavraždil J. Kuciaka, M. Kušnírovú aj podnikateľa Petra Molnára.
  • Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej žiadajú od poškodených náhradu nemajetkovej ujmy vo výške milión eur.
  • Vypovedal Norbert Bödör, ktorý podržal M. Kočnera. Odmietol, že by zneužíval svoje kontakty na polícii, akúkoľvek spojitosť M. Kočnera s vraždou odmietol.
  • Šéf Penty Jaroslav Haščák vyhlásil, že správa o odje*aní čuráka, ktorú dostal od M. Kočnera, sa netýkala J. Kuciaka. Potvrdil, že M. Kočner mal na novinárov, ktorí o ňom písali, ťažké srdce.

Predchádzajúce online prenosy