Uvádza to Združenie sudcov Slovenska (ZSS), ktoré vyzvalo vládnu koalíciu na upustenie od legislatívneho zámeru zrušiť rozhodovaciu imunitu sudcov. TASR o tom informoval prezident ZSS Juraj Sopoliga.

„Reálnym následkom zrušenia trestnoprávnej imunity môže byť len postupná erózia demokracie a plurality smerom k totalite, lebo nemožno vylúčiť vytváranie priestoru na šikanovanie nepohodlných sudcov, ak nebudú rozhodovať podľa želaní vyslovených alebo naznačených orgánmi výkonnej (politickej) moci, t.j. nahradenie nezávislého sudcu sudcom závislým od politikov,“ uviedol J. Sopoliga.

Trestnoprávnu imunitu sudcov zakotvenú v článku 148 Ústavy SR považuje ZSS za záruku osobnej ochrany pri výkone verejnej moci a zásadnú právnu garanciu nezávislosti sudcov. Jej narušenie by podľa ZSS znamenalo porušenie nezávislosti súdnictva.

S√ļdne spisy v kauze zmenky
Neprehliadnite

Proces obmeny sudcov brzdia náročné požiadavky na nováčikov

Možnosť postihnutia

J. Sopoliga sa odvoláva na materiálne jadro ústavy, do ktorého zahŕňa aj ústavnú ochranu nezávislosti súdnictva. Tým pádom by legislatívny zámer vyňať článok 148 z ústavy považoval za protiústavný.

ZSS tiež pripomína názor Ústavného súdu o existencii mechanizmu proti svojvoľnému rozhodovaniu sudcov, ktorým je disciplinárne konanie.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce z ústavy vyňať ustanovenie o sudcovskej rozhodovacej imunite, trvá však na tom, že nejde trestať právny názor. Ak však sudca rozhodne svojvoľne a proti logike, zákonom a judikatúre, tak chce mať možnosť, aby bol postihnuteľný.

V súvislosti so zrušením rozhodovacej imunity Kolíková pripomína, že sa k už existujúcemu disciplinárnemu previneniu o svojvôli pridá nový trestný čin ohýbania práva. Na to však treba zmeniť ústavu, ktorej časť článku 148 dáva podľa ministerky sudcom priestor na svojvoľné rozhodovanie.