Emitenti cenných papierov majú povinnosť zrušiť emisiu ihneď po jej splatení. Bežná prax je taká, že emitenti si povinnosť neplnia, čo spôsobuje viaceré problémy majiteľom emisií a účastníkom Centrálneho depozitára cenných papierov.

V pondelok na to upozornil riaditeľ úseku prevádzky centrálneho depozitára Peter Nagy.

Problém sa stáva v súčasnosti vypuklejším aj preto, lebo sa zvyšuje popularita vydávania korporátnych dlhopisov. „Stále častejšie sa na nás obracajú majitelia alebo sprostredkovatelia služieb s cennými papiermi, že nerušenie splatených emisií v evidencii im spôsobuje viaceré problémy, hlavne pri rekonsiliácii, takzvanej kontrole stavov na účtoch v evidencii sprostredkovateľa voči evidencii centrálneho depozitára," uviedol Nagy.

Splatené dlhopisy totiž stále figurujú v evidencii centrálneho depozitára, ale zároveň aj v evidencii jeho účastníkov (sprostredkovateľov).

„Dlhopisy po dátume splatnosti vedené v evidencii centrálneho depozitára, spôsobujú problémy pri rekonsiliácii evidencie účastníka voči evidencii centrálneho depozitára, navyše v prípade, ak neboli v skutočnosti naozaj splatené, v systémoch účastníkov je evidovaná neukončená corporate action a napríklad pri prechode na nový bankový systém vzniká problém premigrovať takúto neukončenú corporate action do nového systému," priblížila predsedníčka Výboru používateľov centrálneho depozitára Oľga Dlugopolská.

„Takéto cenné papiere je navyše stále možné prevádzať medzi účtami účastníkov, čo sa reálne aj deje – hoci ide o mimoriadne neštandardnú situáciu. Vznikajú tak viaceré reportovacie nezrovnalosti a aj preto nám záleží na tom, aby boli emisie po dátume splatnosti vymazané z evidencie centrálneho depozitára, a v prípade nevyhnutnosti evidované osobitným spôsobom, napríklad ako pohľadávka" dodala Dlugopolská.

Centrálny depozitár cenných papierov preto vyzval emitentov, aby bezodkladne požiadali depozitár o zrušenie emisií hneď po ich splatení. Môžu tak urobiť aj elektronicky vyplnením príslušného formulára v portáli centrálneho depozitára pre emitentov.

Ďalšie dôležité správy

Nemocnica Bory - Stavba roka 2022 hlavnej kategórii Budovy a víťaz kategórie Uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby.
Neprehliadnite

Majú sa súkromné firmy viac angažovať v zdravotníctve, alebo by ho mal zastrešiť štát?