Záujemcovia môžu od utorka žiadať o dotáciu na zateplenie rodinného domu. Upozornilo na to Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (EPS SR). O dotáciu možno žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR do 30. júna, alebo do naplnenia 200 elektronicky zaevidovaných žiadostí. Tlačové oddelenie rezortu výstavby pre TASR potvrdilo, že prekladanie žiadostí spustilo v utorok ráno o 8.00 h.

Príspevok na zateplenie domu môže byť do výšky 8 800 eur, pričom použitý môže byť napríklad na zateplenie, výmenu okien či na komplexnú rekonštrukciu domu staršieho ako 10 rokov. ,,Významnou obnovou rodinného domu vrátane zateplenia možno znížiť energetickú náročnosť domu, ušetriť až 40 percent nákladov na vykurovanie, v letných mesiacoch zas ušetriť za klimatizáciu a tiež zvýšiť kvalitu a komfort bývania," zhrnula výhody zateplenia predsedníčka EPS SR Marta Strapková.

Dotácia je podľa Združenia určená nielen na zateplenie obvodovej steny, ale aj strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla a podobne. Žiadosť treba podať elektronicky, avšak do desiatich dní ju treba zároveň podpísanú doručiť osobne alebo poštou na MDV.

Ján Budaj
Neprehliadnite

Cieľom obnovy domov je dosiahnuť 30-percentné zníženie spotreby energií, uviedol Budaj

,,Príspevok dostane iba rodinný dom nachádzajúci sa na Slovensku, ktorý sa využíva výlučne na bývanie. Nesmie to byť chata, záhradný domček a na adrese nemôže mať sídlo žiadna firma," podotklo združenie. Ďalšou podmienkou je, že podlahová plocha pri jednopodlažných domoch nesmie prekročiť 150 štvorcových metrov (m2) a v prípade viacpodlažných budov nesmie byť väčšia ako 300 m2.

,,Požiadať o dotáciu môžete aj pred začiatkom prác, musíte však priložiť odhad nákladov spracovaný projektantom. Dotáciu ale získate až po realizácii zateplenia a po predložení kompletnej dokumentácie," dodalo združenie.

Ministerstvo informovalo o vyhlásení ôsmej výzvy na získanie príspevku na zateplenie domu v apríli. Rezort vyzdvihol, že všetky informácie a podmienky poskytnutia dotácie nájdu záujemcovia na webovom portáli byvajteusporne.sk.