Všetci zamestnávatelia budú musieť od 1. januára 2021 komunikovať so zdravotnou poisťovňou (ZP) elektronicky. Nahlásiť jej tak budú musieť výkazy preddavkov na poistné, oznámenie o vzniku, zmene, zániku platiteľa poistného a oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného výlučne takouto formou. TASR o tom informoval hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann.

Štátna zdravotná poisťovňa na splnenie týchto povinností ponúka svoju ePobočku, dostupnú na www.epobocka.com. Tá umožňuje podľa VšZP jednoduché podanie a typovanie dávok mesačných výkazov a oznámení zamestnávateľa o poistencoch. „Aj v prípade nezrovnalostí vykázaných údajov v mesačnom výkaze a v oznámení zamestnávateľa o poistencoch sú všetky informácie dostupné v ePobočke a dajú sa tak rýchlo opraviť a opakovane zaslať," povedal.

Na snímke vľavo generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubica Hlinková, vpravo otec vážne chorej poistenky z Košíc Amélie Juraj Bartakovič počas stretnutia, na ktorom mu osobne sprostredkovala všetky potrebné informácie o úhrade nákladnej liečby pre jeho dcéru v Bratislave 6. marca 2020. FOTO TASR – Martin Baumann
Neprehliadnite

Zdravotnú poisťovňu zmení viac ako 150- tisíc ľudí, štátnej VšZP poistenci ubudnú

Výhody ePobočky sú podľa Neumanna v prehľadnosti údajov evidovaných v informačnom systéme VšZP, možnosti ich aktualizácie, zobrazení saldokonta či prehľadoch o platbách a predpisoch. V ePobočke je aj možnosť zobrazenia výsledkov ročného zúčtovania, detailný zoznam zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a pozrieť si odpoveď na podanú otázku alebo námietku. Tiež tam je aj dostupný prehľad o zamestnancoch prihlásených vo VšZP, ich nárok na zníženú sadzbu poistného či informácie o nedodaných mesačných výkazoch. Užitočná je tiež možnosť zobrazenia chýb zo spracovania mesačných výkazov spolu s popisom chyby a s uvedením jej riešenia.

Na snímke Martin Kultán, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva poisťovne Dôvera.
Neprehliadnite

Vláda opakovane diskriminuje viac ako dva milióny poistencov, tvrdí ZP Dôvera

Túto možnosť ponúka aj súkromná ZP Dôvera. Ako pre TASR uviedol jej PR špecialista Matej Štepianský, jednoduchá cesta pre zamestnávateľov vedie priamo cez elektronickú pobočku, respektíve cez službu zamestnávatelia online, ktorú môžu mať platitelia implementovanú priamo vo svojich mzdových systémoch. „V súčasnosti už takmer 97 percent platiteľov komunikuje s nami elektronicky," komentoval.

Aj hovorkyňa ZP Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová poukázala na povinnosť zamestnávateľov, ktorú budú mať v novom roku. Uviedla, že v rámci elektronickej pobočky ZP Union je napríklad možné podanie mesačného výkazu, oprava chybne podaného mesačného výkazu a prehľad všetkých mesačných výkazov podaných elektronicky, možnosť stiahnutia krycieho listu, žiadosť o splátkový kalendár aj námietka k výkazu nedoplatkov a ďalšie funkcionality.