Saldo zahraničného obchodu sa v júni po májovom prebytku 160 miliónov eur prepadlo do mínusu vo výške 78 miliónov eur. Nepriaznivo ho ovplyvnila predovšetkým medziročne vyššia hodnota dovezenej ropy a zemného plynu, ale tiež vybraných priemyselných výrobkov. Priaznivý vplyv mal naďalej vyšší prebytok obchodu s automobilmi, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Posledných viac ako desať rokov bola pritom júnová obchodná bilancia v kladných číslach, v júni 2021 v objeme 211,1 milióna eur a v roku 2020 dokonca 846,5 milióna eur.

Nárast vo všetkých triedach

K vyššiemu medziročnému rastu vývozu a predovšetkým dovozu prispel vysoký nárast cien energetických komodít, ale aj iných vstupných materiálov. Celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,7 miliardy eur, pri medziročnom raste o 12,9 percenta. „Export dosahuje vyššie hodnoty ako pred rokom už ôsmy mesiac v rade. Import rastie ešte dlhšie, a to už 17 mesiacov. V júni 2022 sa hodnota celkového dovozu tovaru zvýšila o 17,1 percenta na 8,8 miliardy eur," spresnili štatistici.

Mesačné saldo v rokoch 2020 až 2022
Zdroj: Štatistický úrad SR
Mesačné saldo v rokoch 2020 až 2022

Medziročný nárast vykázalo v júni tohto roka všetkých desať sledovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu celkového exportu mala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. K pozitívnemu vývoju slovenského exportu prispel v júni tohto roka podľa ŠÚ aj o 20,3 percenta vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví, ako spracovanie kovov, hutníctvo, či gumárenstvo.

Ťahúňmi minerálne palivá

Z desiatich tried v štruktúre dovozu vykázalo medziročný nárast osem z nich. Najvýznamnejší vplyv na dovoz mala opäť aktuálne štvrtá objemovo najväčšia položka v dovoze minerálne palivá, medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka, aktuálne bola hodnota dovezeného tovaru medziročne vyššia o 70 percent, keď dosiahla takmer 880 miliónov eur. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer trojnásobne vyššiu hodnotu ako napríklad v júni 2020. Celkový dovoz ovplyvnil aj import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 7,8 percenta.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júni 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,5 miliardy eur, pri medziročnom raste o 13 percent. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 17 percent na 8,5 miliardy eur eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 63,6 milióna eur.

Za prvý polrok 2022 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 13,4 percenta na 50,1 miliardy eur a celkový dovoz o 22 percent na 51,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,5 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,9 miliardy eur.

Ďalšie dôležité správy

Zdražovanie
Ceny potravín závratne rastú. Niektoré komodity o sto i viac percent.
Neprehliadnite

Júnové tržby obchodníkov vzrástli o 1,5 percenta. Inflácii odolali