Podnikatelia v žalobách upozornili, že predpisy neriešia zostavovanie zoznamu bielych koní, nikto tak poriadne netuší, ako sa podnikateľ na zoznam dostane, ako to ovplyvňuje jeho biznis, ako sa zo zoznamu môže dostať a ani to, kto môže na daňových úradoch so zoznamom narábať.

Najvyšší súd minulý týždeň v utorok dve žaloby zamietol, ale daniarov sa nezastal. „Návrhy boli zamietnuté z procesných dôvodov,“ vysvetlilo tlačové oddelenie súdu. Podrobné odôvodnenie rozhodnutia bude známe neskôr. Ale sudcovia Miroslav Gavalec, Jana Henčeková a Elena Berthotyová pravdepodobne žaloby zamietli, pretože podnikatelia predtým nevyužili iné nástroje na svoju ochranu. Napríklad sťažnosť na daniarov alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov.

„Takéto rozhodnutie sme predpokladali, preto sme sa s klientmi pojednávania nezúčastnili,“ povedal pre TREND.sk advokát Michal Mandzák, ktorý zastupuje všetkých štyroch podnikateľov. Verdikt sudcov považuje za nesprávny, prípad preto poženú pred Ústavný súd.

Tisíc Slovákov aj dvaja Mexičania

„Finančná správa žiadny takýto zoznam nevedie,“ reagovala hovorkyňa daniarov Patrícia Macíková na otázky, podľa čoho sú podnikatelia na uniknutý zoznam bielych koní zapisovaní a ako funguje ich vyraďovanie.

Podľa informácií TREND.sk z prostredia Finančnej správy zoznam bielych koní skutočne existuje a využíva sa napríklad pri určovaní, aká vysoká bude zábezpeka, ktorú musí podnikateľ zložiť, aby začal odvádzať daň z pridanej hodnoty (a mohol si tak uplatňovať aj nadmerné odpočty). Jej presnú výšku určujú daniari prípad od prípadu, zákon hovorí len toľko, že musí ísť o najmenej tisíc eur a najviac 500-tisíc eur.

Zoznam unikol na web koncom minulého roka vo verzii, ktorá bola aktuálna k marcu 2012. Zo zhruba tisícdvesto ľudí na zozname je najviac Slovákov (vyše tisíc), stovka Maďarov, tridsať Čechov a dvadsať Rumunov. Občanov iných štátov je na zozname menej ako desať z každého, nájdu sa medzi nimi aj Belgičania, Kórejčania, Rusi či Briti. Títo ľudia sú podľa uniknutého zoznamu prepojení na asi tritisíc päťsto firiem na Slovensku, ktoré sú v zozname tiež vymenované.

Podľa akého kľúča sa dostávajú podnikatelia na zoznam, nevedno. Je tam napríklad aj človek, ktorý zakladá čisté ready-made spoločnosti a ďalej ich predáva. Celkovo ja na zozname tiež jedenásť ľudí, ktorí majú v kolónke bydlisko uvedené: „fiktívne.“ Sú medzi nimi aj jeden Mexičan či Rumuni.

„Fiktívne“ podľa informácií TREND.sk neznamená, že ide o fiktívnu osobu, ale že ide o človeka, ktorý netuší o tom, že je spoločníkom alebo konateľom firmy. Najčastejšie môže ísť o bezdomovcov alebo o ľudí, ktorým boli ukradnuté doklady.

Chýbajú akékoľvek pravidlá

Advokát M. Mandzák zdôrazňuje, že zostavovanie zoznamu bielych koní je vážnym zásahom do práv podnikateľov. „Pretože Finančná správa nemá zákonnú právomoc zostaviť takýto zoznam a evidovať v ňom akékoľvek fyzické osoby a to i napriek tomu, že orgány Finančnej správy sa snažia zaradenie do tohto zoznamu zľahčovať,“ tvrdí M. Mandzák.

Podnikatelia v žalobách navyše daniarom vyčítajú nejasné pravidlá jeho zostavovania či vymazávania mien. Nevedno ani, kto má vôbec k zoznamu prístup – či sú to len vyšetrovatelia na Kriminálnom úrade Finančnej správy, alebo aj radoví zamestnanci daňových úradov.

Rozhodnutie súdu o zamietnutí žalôb považuje advokát M. Mandzák za nesprávne. Sudcovia totiž podnikateľov nepriamo odkázali, aby sa najprv Finančnej správe sťažovali alebo ju udali na Úrade na ochranu osobných údajov. Obe možnosti považuje M. Mandzák za neúčinné nástroje ochrany práv podnikateľov pred evidenciou v zoznamoch bielych koní.

„Je len veľmi nepravdepodobné, že by Úrad na ochranu osobných údajov začal konať voči orgánom Finančnej správy, vzhľadom na právny a politický kontext,“ vraví právnik. Predstavitelia Finančnej správy sú podradení vláde, predsedu Úradu na ochranu osobných údajov navrhuje vláda, volí parlament, no vrchného inšpektora schvaľuje iba vláda. M. Mandzák navyše tvrdí, že úrad už podnet na preverenie zoznamu bielych koní dostal, ale podstatu veci neriešil a podnet odložil. „Čo len potvrdzuje, že nejde o ‚účinný‘ prostriedok nápravy,“ dodal advokát.

Komunikujte s daňovým úradom ako expert

Najkomplexnejší produkt svojho druhu dostupný v súčasnosti na trhu. Vzory žiadostí, návrhov, odvolaní a ďalších podaní z daňového konania vychádzajú z praxe skúseného právnika, ktorý má za sebou viac ako 100 daňových súdnych sporov.