Na Slovensku začal platiť antibyrokratický zákon. Ako na sociálnej sieti informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), úrady už od občanov a podnikateľov  nemôžu pýtať prvých 10 tlačív.

Na snímke budova Daňového úradu Bratislava.
Neprehliadnite

Byrokratickým nezmyslom roka je nahlasovanie firemných účtov finančnej správe

"Postupne sa celkovo zruší 21 výpisov a potvrdení, ktoré si úrady zvykli od ľudí pýtať najviac, hoci ich dávno majú vo svojich elektronických databázach," napísala Remišová s tým, že prvých desať  zrušených výpisov a potvrdení posiela preč dva milióny dokumentov ročne. 

Tento 594 kilometrov dlhý pás papierov by podľa Remišovej siahal od Záhoria cez Trenčín, Žilinu a Poprad až na krajný východ.

10 potvrdení, ktoré už úrady od vás nemôžu pýtať

  • kópia rodného listu
  • kópia sobášneho listu
  • kópia úmrtného listu
  • potvrdenie o pobyte
  • potvrdenie o pridelení IČO
  • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
  • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz
  • výpis z registra advokátov
  • výpis z centrálneho registra exekúcií
  • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom