Podľa informácií portálu aktuality.sk bude výstavba nového areálu celoročnej lyžiarskej haly na Donovaloch  pravdepodobne pokračovať. Pred mesiacom ju zastavil Okresný súd, ktorý investorovi vytýkal že pri 500 parkovacích miestach malo posudok vypracovávať Ministerstvo životného prostredia a nie okresný úrad. Okresný úrad plánuje vydať nové záverečné stanovisko a proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA nebude musieť prebehnúť odznova.

Projekt sa pozastavil len o niekoľko týždňov. Podľa Jozefa Raticu, vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie okresný úrad zrušil rozhodnutie o územnom rozhodnutí, rovnako aj záverečné stanovisko k procesu EIA na základe žiadosti prokurátora bezodkladne. Budúci týždeň sa má rozhodnúť vo veci parkovacích miest s počtom nižším ako 500.

Ilustračné foto.
Neprehliadnite

Lyžiarska hala na Donovaloch sa zmení, vyhovie obyvateľom

„Ak investor nepožiada o zmenu pôvodného zámeru, ktorý predložil do zisťovacieho konania, to znamená, že ak nenavýši počet parkovacích miest nad 500 stojísk, okresný úrad v zmysle správneho poriadku, ktorým sa proces posudzovania riadi, vydá nové rozhodnutie v rámci autoremedúry na pôvodný požadovaný počet parkovacích miest, ktorým začal celý proces zisťovacieho konania,“ vyjadril sa pre aktuality.sk Jozef Ratica.

Investor počítal s nižším počtom parkovacích miest, konkrétne 485, no v správe o hodnotení boli navýšené na 556. Zástupca investora Igor Obšajsník, o vydaní nového záverečného stanoviska nevedel. Potvrdil prvotný počet parkovacích miest 485, avšak dôvody k navýšeniu čísla na 556 v správe o hodnotení a v záverečnom stanovisku k EIA nepozná. Proces sleduje aj združenie VIA IURIS. Proces EIA mal pre komplex budov na Donovaloch začať podľa advokátky spolupracujúcej s VIA IURIS Evy Kováčechovej nanovo, a malo ho robiť ministerstvo životného prostredia.

Obec Donovaly v okrese Banská Bystrica vydala rozhodnutie o umiestnení stavby letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort.
Neprehliadnite

Donovaly: Obyvatelia sa odvolajú voči rozhodnutiu o umiestnení lyžiarskej haly

 

Proti výstavbe sa v minulosti vyjadril aj minister Ján Budaj. Podľa neho je zámer postaviť krytú halu len ďalším krokom k definitívnej strate dôvodov k návšteve danej lokality pre jej prírodné bohatstvo.

Stavbou sa aktuálne zaoberá aj krajský súd v Banskej Bystrici. Ten by mal rozhodnúť o zákonnosti územného plánu obce Donovaly, ktorý je podkladom pre územné konanie k lyžiarskej hale. Ak rozhodne o nezákonnosti, výstavba lyžiarskej haly nebude povolená. Otázne je, či súd stihne rozhodnúť skôr, ako obec vydá územné rozhodnutie. Podľa portálu aktuality.sk krajský súd ešte nerozhodol, no plánuje tak urobiť v prvom štvrťroku budúceho roku.

donovaly mapa infografika
Neprehliadnite

Prokuratúra podala žalobu vo veci výstavby lyžiarskej haly na Donovaloch

 

Podľa starostu obce Miroslava Daňa však táto žaloba nesúvisí s územným konaním na lyžiarsku halu. „Potvrdil to aj Okresný úrad v rozhodnutí z 19. októbra 2020 v bode 28. odôvodnenia,“ uviedol v stanovisku pre Aktuality.sk. Toto tvrdenie však podľa advokátky Evy Kováčechovej nie je pravdivé. „V skutočnosti sa v citovanom bode 28 rozhodnutia okresného úradu neuvádza nič také, z čoho by sa to dalo dôvodiť.“