Tieto zásadné zmeny, ktoré navrhuje nezaradený poslanec NR SR a šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý v pozmeňujúcom návrhu k novele zákona o vysokých školách.

„Najradikálnejší návrh je, urobiť veľké upratovanie vo vysokom školstve. Navrhujeme, aby minister školstva vymenoval komisiu zahraničných odborníkov, dal im rok čas, nech prídu s návrhom, ako preorganizovať naše vysoké školstvo,“ uviedol na tlačovej konferencii pred budovou parlamentu M. Beblavý.

Nové kritéria pre financovanie

Priznáva, že by to zrejme viedlo k zlúčeniu či zrušeniu niektorých vysokých škôl. Podľa neho by sa mala zatvoriť asi štvrtina vysokých škôl. Upraviť by sa malo aj financovanie vysokých škôl. Malo by závisieť aj od uplatniteľnosti absolventa na trhu práce a od jeho spokojnosti. M. Beblavý pripomína, že dnes sú vysoké školy financované najmä na základe počtu študentov a výsledkov vo vede.

Zmeniť by chcel poslanec aj odmeňovanie pedagogických pracovníkov. Odborný asistent by mal podľa M. Beblavého dostávať aspoň tisíc eur, docent 1500 eur a profesor minimálne 2-tisíc eur.

M. Beblavý si od toho sľubuje, že by nemuseli mať viac úväzkov. Návrh má tiež uľahčiť vznik bakalárskych programov orientovaných na prax a podporiť ich vznik. A to tak, aby v nich študovalo výrazne viac študentov. Návrhy, ktoré M. Beblavý predkladá k novele zákona o vysokých školách, podporujú podľa jeho slov aj ďalší opoziční poslanci.

Čo obsahuje návrh ministerstva

Slovenské vysoké školstvo si podľa M. Beblavého žiada zásadné zmeny, ktoré ale ministerstvo školstva nedalo na stôl. Novela zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva prináša napríklad nový typ bakalárskeho študijného programu, takzvané interdisciplinárne štúdiá.

Takýto typ štúdia má umožniť vysokým školám novú formu organizácie štúdia. Študenti by získali možnosť oddialiť svoje rozhodnutie o hlavnom študijnom zameraní.

Novela má upustiť od začleňovania vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Tento inštitút by mal byť zohľadnený najmä v systéme financovania.

Doterajšia prax ukazuje, že systém financovania vie rozlíšiť rôznu úroveň tvorivej činnosti a, naopak, výsledky komplexnej akreditácie činností vysokých škôl prakticky neviedli k zmene začlenenia vysokých škôl.