Informatiku na každej druhej základnej škole vyučuje telocvikár, slovenčinárka či učiteľka zemepisu. Vyplýva to zo správy Štátnej školskej inšpekcie o stave vzdelávania na Slovensku za uplynulý školský rok.

„Za výrazne negatívne možno považovať skutočnosť, že až v 45 percent kontrolovaných škôl bol tento predmet v plnom rozsahu vyučovaný neodborne a v ďalších viac ako desiatich percentách škôl vyučovanie informatiky zabezpečovali s nižšou ako 50-percentnou odbornosťou,“ uvádza vo výročnej správe štátna inšpekcia.

Pre prosperitu krajiny je pritom kľúčové rozširovanie digitálnej gramotnosti. IT odborníci v súčasnosti patria medzi najhľadanejšie a najlepšie platené pozície na lokálnom aj na medzinárodnom trhu práce. Základnú úroveň digitálnych zručností bude podľa Európskej komisie v blízkej budúcnosti vyžadovať až 90 percent pracovných pozícií. V roku 2020 bude podľa IT asociácie Slovenska v IT sektore chýbať až 20-tisíc zamestnancov.

Vyše polovica škôl vyučuje deti informatiku neodborne

Robert Fico a Peter Pellegrini počas tlačovej besedy

„Hodiny bežia a bežia a tie deti tam len strácajú čas bez primeraného efektu. Ak sa to nezlepší, stratíme šancu aj do budúcna,“ tvrdí Ivan Kalaš, ktorý vedie Katedru základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Situácia je podľa neho bezútešná, upozorňuje však, že nie vinou škôl a učiteľov. „Oni sami potrebujú pomoc. Pedagogické fakulty doposiaľ nezareagovali ani na to, že pred desiatimi rokmi na Slovensku vznikol predmet informatika,“ dodal.

Štát doposiaľ zaplatil za projekty informatizácie spoločnosti, ktoré mali krajinu presunúť do digitálnej éry viac ako miliardu eur. Peniaze zaplatil napríklad za projekty, ktoré mali občanom uľahčiť prístup k službám štátu. Systém je pritom napriek vynaloženej astronomickej sume takmer nefunkčný.

Aktuálne sa priamo digitálnemu vzdelávaniu venuje ďalší národný projekt v oblasti informatizácie spoločnosti – IT Akadémia za 21 miliónov eur. Ani tento projekt však nerieši podstatu problému. Informatiku na školách nemá kto kvalifikovane učiť, odborníci nemajú záujem o pôsobenie v školstve pre nízke platy a máloktorý z učiteľov, ktorí na školách pôsobia majú na kvalitné vzdelávanie v oblasti informatiky potrebné know-how. Bez systémového riešenia zo strany štátu sa táto situácia ani nezlepší.

Vyše polovica škôl vyučuje deti informatiku neodborne

Zdroj: Zsolt Lukács

Podobný problém konštatovala Štátna školská inšpekcia aj v prípade výučby občianskej náuky. „Na viac ako 35 % kontrolovaných škôl bol predmet vyučovaný v plnej miere neodborne napriek tomu, že kvalita vzdelávania ku demokratickému občianstvu a k ľudským právam zásadne ovplyvňuje úroveň a kvalitu života v občianskej spoločnosti,“ uvádza správa. Dokument mal vo štvrtok prerokovať parlamentný výbor, pre neprítomnosť ministerky školstva Martiny Lubyovej bol však presunutý na apríl.