Množstvo generovaného elektroodpadu stabilne narastá a OSN odhaduje, že v roku 2021 ho ľudstvo vyprodukuje takmer sedem kilogramov na jedného obyvateľa planéty. Už minuloročný súhrn pritom predstavuje ekvivalent hmotnosti 4 500 Eiffelových veží. Asi milión ton z toho tvorili iba nabíjačky na mobily či počítače.

Najviac vytvoreného „e-odpadu“ na jedného obyvateľa mala na konte možno prekvapivo Oceánia, kde predstavoval tento ukazovateľ 17,3 kilogramu na osobu. Okrem toho sa tu šetrne nakladá len so šiestimi percentami odpadu.

V priemernej produkcii e-odpadu na hlavu je druhá najhoršia Európa, miera recyklácie je tu však najvyššia zo všetkých svetadielov – 35 percent. „To je čiastočne spôsobené 70-percentnou mierou recyklácie vo Švajčiarsku, Švédsku a Nórsku,“ komentoval štatistiku server ars technica.

Priemerná americká štvorčlenná domácnosť vyhodila vlani množstvo elektroodpadu zodpovedajúce hmotnosti 400 smartfónov a populácia Spojených štátov tak mala na svedomí 14 percent svetového e-odpadu. Američania vytriedili necelú štvrtinu vyhodenej elektroniky.

Autori správy pritom odhadujú, že milióny ton odpadu z roku 2016 ukrývajú približne 55 miliárd eur v najrôznejších vzácnych kovoch.

Aspoň v jednom ohľade sa situácia zlepšuje – od roku 2014 pribudli v šiestich krajinách, vrátane Indie, zákony ohľadom zaobchádzania s e-odpadom. V súčasnosti tak žijú dve tretiny svetovej populácie v krajinách, v ktorých takáto legislatíva platí.