Ako povedal poslanec Róbert Puci (Smer-SD), „KTAG využila hru slovíčok a v ich celom vyjadrení vystupuje A. Kiska ako verejný funkcionár“. „Odvolávajú sa na to, že v roku 2013 a v časti roku 2014, kým nezložil prezidentský sľub, nebol verejným funkcionárom, preto podľa nich za toto obdobie informáciu nedali a len za to obdobie, keď bol verejný funkcionár,“ dodal.

Poukazuje na ústavný zákon, podľa ktorého verejný funkcionár podáva majetkové priznanie do 30 dní odo dňa zloženia sľubu alebo ujatia sa verejnej funkcie za uplynulý kalendárny rok.

„Čiže nás zaujíma presne to obdobie, keď oficiálne nebol verejným funkcionárom, ale podľa zákona sa verejným funkcionárom stal,“ dodal ďalej. Rovnako výbor žiada aj Finančnú správu SR, ktorá od 1. januára môže takéto informácie poskytnúť.

Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) so žiadosťou o informácie nesúhlasil. „KTAG odpovedala tak, ako mala odpovedať. Celé konanie je neopodstatnené,“ uviedol a navrhoval celé konanie voči prezidentovi zastaviť. S názorom O. Dostála súhlasil aj predseda výboru Vladimír Sloboda (SaS).

Podnet Nového parlamentu

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií vlani 18. októbra neukončil konanie voči prezidentovi A. Kiskovi. Ako vtedy povedal poslanec R. Puci, prezident svoje stanovisko výboru o financovaní svojej predvolebnej kampane, aj o tom, prečo neuviedol pohľadávku medzi ním a spoločnosťou KTAG v majetkovom priznaní, poskytol v písomnej podobe.

Podľa R. Puciho vyjadrenie prezidenta nebolo úplné a dostačujúce. Preto výbor žiadal o stanovisko k celej záležitosti aj spoločnosť KTAG. Poslanec O. Dostál s názorom R. Puciho nesúhlasil. Podľa neho je stanovisko A. Kisku dostačujúce a prezident v ňom argumentuje tým, že výbor sa pýta na veci, ktoré nesúvisia s výkonom verejnej funkcie.

O. Dostál navrhoval, aby výbor konanie zastavil. A. Kiska následne upozornil na to, že ho výbor žiadal o informácie z rokov 2013 a 2014, no podľa zákona do 15. júna 2014 do 12:00 sa na neho ústavný zákon o konflikte záujmov nevzťahoval.

Podnet proti A. Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl. Ako povedal v septembri, podnet strana podala na A. Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.