Koncesionár, ale aj jeho subdodávatelia, ktorí majú dodať aspoň 30 percent z hodnoty stavebných prác, ako aj subdodávatelia pri následnej prevádzke a údržbe musia mať zapísaných konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov. Bude sa to týkať aj subdodávateľov prác najmenej za 15 miliónov eur.

Podpíše čo najskôr

Minister dopravy Roman Brecely (nominant za Sieť) tak môže koncesnú zmluvu podpísať s víťazným uchádzačom, konzorciom Obchvat Nula na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional (Cintra). Na základe uznesenia vlády by tak mal spraviť najneskôr do 18. mája, ale minister vyslovil pripravenosť podpísať zmluvu čo najskôr.

Zmeny v zmluve sa týkajú aj posunu termínov na dodanie vysporiadaných pozemkov a právoplatných stavebných povolení. Termín kompletného majetkovo-právneho vysporiadania projektu potrebného na vydanie stavebných povolení sa posunul o dva mesiace.

Lehoty sa posunuli

Lehota na dodanie stavebného povolenia na úsek R7 Bratislava, Ketelec - Dunajská Lužná sa posunula o štyri mesiace, pričom pre úsek R7 Dunajská Lužná - Holice je už stavebné povolenie vydané a právoplatné. Termín dodania stavebného povolenia na úsek D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka, sever sa posunul o dva mesiace a na úseky D4 Ivanka, sever - Bratislava, Rača a R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec o tri mesiace.

Bývalý minister dopravy Ján Počiatek (Smer - SD) koncesnú zmluvu s úspešným konzorciom podpísať nestihol, hoci podľa bývalej vlády ju mal uzavrieť do 4. marca. V súťaži zvíťazilo konzorcium Obchvat Nula na čele so spoločnosťou Cintra. Súčasťou konzorcia sú rakúska stavebná spoločnosť Porr a austrálska investičná skupina Macquarie Capital Group.

Vo finále súťaže spomedzi štyroch uchádzačov navrhlo konzorcium najnižšiu ročnú splátku 56,72 milióna eur oproti pôvodne odhadovanej sume 135 miliónov. Štát by mal koncesionárovi za tridsať rokov uhradiť 1,9 miliardy eur. Pôvodná predpokladaná celková suma platieb bola 4,53 miliardy eur. Výstavba úsekov D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - Bratislava, Rača a R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke vyše 59 kilometrov by mala trvať štyri a pol roka.