Zavedenie odvodov z dohôd prinieslo viacero problémov. Dva z nich má vyriešiť novela zákona o sociálnom poistení, o ktorej bude v septembri rokovať parlament.

Poistenie v nezamestnanosti

Do vymeriavacieho základu na dávku v nezamestnanosti sa už nebudú počítať také príjmy počas materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré by negatívne ovplyvnili výšku dávky. O čo ide?

Mnohé ženy si na rodičovskej dovolenke privyrábali prácou na dohodu. Ak sa po jej skončení nemohli vrátiť do práce, pretože ich zamestnávateľ zanikol alebo im dal výpoveď z organizačných dôvodov, museli ísť na úrad práce. Podporu im v Sociálnej poisťovni nevypočítali z riadneho príjmu, ktorý mali v čase pred nástupom na materskú a rodičovskú dovolenku ale z dohody, z ktorej sa od januára 2013 platí aj poistenie v nezamestnanosti. Ak mali na dohode príjem napríklad 300 eur, dostali nezamestnanecké len 150 eur. Odvody z dohôd ich tak pripravili o vyššiu dávku z príjmu zo zamestnania.

"Ustanovenie novely zákona o sociálnom poistení zaručuje, že sa už nebude prihliadať na príjem z dohody počas rodičovskej dovolenky. Dávka v nezamestnanosti sa mamičke vypočíta z vyššieho, teda výhodnejšieho príjmu, ktorý zarábala pred nástupom na materskú a rodičovskú dovolenku," vysvetľuje Barbora Petrová z ministerstva práce.

Problémy so sociálnym fondom

V niektorých veľkých firmách v rámci sociálnej podnikovej politiky vyplácajú zo sociálneho fondu svojim zamestnancom pôžičky alebo iné benefity. Tie im veľmi skomplikovali poberanie nemocenskej ak ochoreli.

Napríklad zamestnávateľ pracovníkom zo sociálneho fondu doplácal k nemocenskej dávke počas práceneschopnosti do 100 % výšky jeho príjmu. Sociálna poisťovňa v takýchto prípadoch nepriznáva nemocenské. Doplatok totiž bol podľa zákona súčasťou príjmu zamestnanca.

"Takýto príjem v súčasnosti znemožňuje poberanie nemocenskej dávky, preto navrhujeme, aby sa za relevantný príjem na posúdenie nároku na nemocenskú dávku bral do úvahy len príjem za vykonanú prácu. To znamená, že ak zamestnanec počas PN-ky pracuje a má príjem za vykonanú prácu, nemá nárok na nemocenskú dávku, ale ak nepracuje, a má len príjem, ktorý nie je príjmom za skutočne vykonanú prácu, navrhuje sa, aby mal nárok na nemocenskú dávku," vysvetlila Petrová.

Príklad

Anna K. bola pred nástupom na materskú zamestnaná a mala príjem na úrovni priemernej mzdy (v roku 2012 išlo o 805 eur). Po skončení materskej dovolenky (uplynutím 34 týždňa od vzniku nároku na materské) prešla na rodičovskú dovolenku. Počas rodičovskej dovolenky pracovala 2 roky na dohodu o vykonaní práce s mesačným príjmom 200 eur.

Ako pravidelne odmeňovanej jej z dohody vznikla povinná účasť na nemocenskom poistení, dôchodkovom poistení a poistení v nezamestnanosti. Po skončení rodičovskej dovolenky zostala nezamestnaná.  

Dávka v nezamestnanosti sa jej po schválení novely vypočíta z vyššieho, výhodnejšieho príjmu, ktorý zarábala pred nástupom rodičovskú dovolenku.

Zdroj: Ministerstvo práce