Viaceré avizované návrhy zákonov, ktoré sú aktuálne v Národnej rade SR, destabilizujú samosprávy a môžu im uškodiť. Jednou z nich je aj novela zákona o obecnom zriadení, ktorá je akousi ústavou pre mestá a obce. Navrhované zmeny výrazne zasahujú do kompetencií. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornili predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) po rokovaní predsedníctva.

Zásah do kompetencií mestských úradov

„Máme vládu v demisii, niekoľko mesiacov do volieb a tlačia sa zákony, pri ktorých by bolo veľmi zlé, keby prešli. Sme pripravení robiť nátlakové akcie, ak niektoré medzirezortné pripomienkovania nedopadnú aspoň čiastočne v prospech samospráv," skonštatoval predseda ZMOS Branislav Tréger.

V rámci predloženej legislatívy ide o viacero zákonov, vrátane zákona o životnom prostredí, zákona o obecnej polícii či zákona o majetku miest a obcí, kde združenie vyšpecifikovalo možné riziká pre samosprávy. Značný problém má ZMOS najmä s novelou zákona o obecnom zriadení.

Tá má výrazne zasahovať do kompetencií obecných a mestských úradov, ale aj do kompetencií starostov a primátorov či do pozície prednostu úradu. Navrhovaná právna úprava má tiež výrazne oslabovať postavenie štatutárov miest a obcí, teda starostov a primátorov vo viacerých činnostiach.

„Sú tam vážne návrhy, ktoré zasahujú do kompetencií. Dnes je vytvorená rovnováha medzi dvoma orgánmi, ktorými sú starostovia a primátori verzus zastupiteľstvo. Tento zákon je pripravený tak, aby túto rovnováhu úplne poškodil," poznamenala prezidentka Asociácie prednostov a zároveň prednostka Mestského úradu v Piešťanoch Denisa Bartošová. Zásadné námietky k novele sú sformulované v 40 bodoch, kompetentných žiadajú, aby sa nimi vážne zaoberali.

Obedy zadarmo nie sú obedmi zadarmo

ZMOS sa opätovne nevyhlo ani kritike školského zákona, ktorý je podľa neho v praxi nevykonateľný. V súvislosti s právnou normou zvažuje obrátiť sa aj na Brusel. Pripomenulo tiež, že „obedy zadarmo nie sú obedmi zadarmo", niektoré náklady budú musieť samosprávy kompenzovať. Za závažný problém označilo opätovne aj oblasť energetiky, pomoc od štátu nie je podľa združenia od začiatku roka účinná.

ZMOS tiež hovorí o nepostačujúcich kompenzáciách a kompenzačných schémach i arogantných rečiach zo strany štátu. Volá preto po korektnom dialógu so samosprávami. Vláde odkazuje, aby sa konečne samosprávami začala zaoberať a neprijímala zákony, ktoré im škodia. V Bratislave pripravuje tiež stretnutie, aby bolo počuť aj hlas obyvateľov.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska.
Neprehliadnite

ZMOS: Novela školského zákona spôsobí samosprávam existenčné problémy