Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností udeľovali ocenenie Vedec roka po devätnásty krát. Napriek tomu, že slovenskí vedci za svoju prácu v porovnaní so zahraničím dostávajú niekoľkonásobne nižšie platy a pracujú v ťažších podmienkach, opäť sa medzi nimi našlo niekoľko desiatok takých, ktorých výskum je na špičkovej európskej úrovni a zaujal aj zahraničie.

Vyhľadávanie talentov

Hodnotiaca komisia vyberala zo 48 nominácií, hlavne z prírodovedných a technických smerov. Podľa predsedníčky hodnotiacej komisie Evy Majkovej naši vedci vedia byť úspešní v konkurenčnom prostredí. Na slávnostnom udeľovaní ocenení v bratislavskom Primaciálnom paláci šéfka komisie povedala, že najväčší dlh má Slovensko v systémovom vyhľadávaní a podpore talentov. Bez podpory mladých talentov sa však slovenská veda a spoločnosť nebude úspešne rozvíjať.

Kto by očakával podujatie so zakríknutými introvertnými vedcami, bol by prekvapený. Každý z ocenených sa na slávnostnom odovzdávaní prejavil ako výrazná osobnosť, ktorá svojmu odboru rozumie a vie ho patrične verejne a dokonca aj zábavne odprezentovať. Vedci po odovzdaní ocenení ďakovali predovšetkým svojim rodinám, ktoré musia znášať ich večerné, nočné aj víkendové pracovné nasadenie, za ktoré dostávajú predovšetkým slovné uznanie a ocenenie.

Diagnóza podľa cukrov

Vedec roka Ján Tkáč vďaka prestížnemu grantu Európskej rady pre výskum už od roku 2013 v Chemickom ústave SAV skúma cukry na povrchu molekúl, ktoré pri ochoreniach menia svoju štruktúru. Cieľom výskumu je diagnostikovať rakovinu z krvi, bez nutnosti robiť bolestivú biopsiu a následne vyvinúť aj diagnostické zariadenie. Práve zloženie cukrov – glykánov pomáha určiť, či je bunka zdravá alebo už obsahuje aj informácie o ochorení.

Vedkyňa roka Monika Rychtáriková zo Stavebnej fakulty STU skúma akustickú orientáciu slepých ľudí v interiéri budov. Venuje sa aj virtuálnej akustike a jej využitiu pri vývoji načúvacích prístrojov a tiež zvukovej vizualizácii a poznatkom psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

Okrem prestížneho ocenenia Vedec roka a Vedkyňa roka porota odovzdala aj ďalšie tri ocenenia – Osobnosť roka v oblasti technológií, Osobnosť roka v programoch EÚ a Mladá osobnosť vedy za rok 2015.

Prenosný generátor

Osobnosťou roka v oblasti technológií je Daniel Šlosár z Technickej univerzity v Košiciach, ktorý vyvinul prenosný generátor elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia tam, kde nie je prístup k elektrickej energii. Chargebrella je patentovanou technológiou, ktorá zapĺňa dieru na trhu. Jej pridanou hodnotou je potenciál významne prispieť k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Osobnosťou roka v programoch EÚ je Tibor Hianik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie získal za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia.

Mladou osobnosťou vedy je Tomáš Plecenik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý úspešne využíva nanotechnológie v snezorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch. Spolu s kolektívom navrhol a zrealizoval nový typ senzora vodíka pracujúci pri izbovej teplote, ktorý zaujal napríklad automobilový priemysel, keďže elektromobily využívajú vodíkové palivové články.