Väčšina ľudí na hornej Nitre by sa od baní už odstrihla

Debatu si môžete vypočuť v audio verzii ako podcast cez služby:

Väčšina ľudí na hornej Nitre by sa od baní už odstrihla

Väčšina ľudí na hornej Nitre by sa od baní už odstrihla

Väčšina ľudí na hornej Nitre by sa od baní už odstrihla