Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zaslal dodávateľom tepla výzvu na poskytnutie podkladov o nákupe zemného plynu na rok 2022.

Úrad tak mapuje situáciu teplární, aby mohol posúdiť vplyv extrémneho zvýšenia ceny plynu u jednotlivých dodávateľov tepla. Úrad o tom informoval na svojej internetovej stránke.

„ÚRSO s ohľadom na mimoriadne nepriaznivý vývoj cien zemného plynu na burze EEX (European Energy Exchange) v roku 2021 analyzuje situáciu pri nákupe zemného plynu teplárenskými spoločnosťami na rok 2022, aby mohol posúdiť vplyv nákupných cien zemného plynu na regulované ceny tepla, hlavne s dôrazom na ochranu záujmov slovenských domácností,“ uviedol úrad.

Cena plynu napríklad na pražskej burze sa medziročne takmer strojnásobila z približne 15 eur za megawatthodinu (MWh) na súčasných viac ako 43 eur za MWh. Viacerí dodávatelia tepla ale uzatvorili dlhodobé kontrakty na dodávku plynu v čase, keď bola jeho cena priaznivejšia.

„Cieľom úradu je zamedzenie možným špekuláciám na trhu s plynom určeným na vykurovanie. Úrad si takto v rámci svojich kompetencií zmapuje celý trh a získa záväzné informácie o tom, ktorí dodávatelia tepla už majú plyn na rok 2022 nakúpený, a ktorí ešte nie a za akú cenu. Na základe poskytnutých údajov úrad následne zváži ďalší postup,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Zvýšenie ceny tepla v niektorých teplárňach približne o desatinu už avizoval štátny MH Manažment, pričom cena plynu je okrem zvýšenia cien emisných povoleniek hlavným dôvodom zdražovania.

Ilustračný obrázok - plynovod
Neprehliadnite

Ceny plynu prudko rastú, analytici hovoria o plynovom šoku