Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) otvoril verejnú diskusiu o možných krízových opatreniach na trhu s elektrinou a plynom so zameraním na neregulovaný segment dodávky elektriny a plynu. V piatok o tom informoval ÚRSO.

Problémy súčasného vývoja

Úrad pripravil dokument, ktorý identifikuje problémy súčasného vývoja a zároveň predkladá možné regulačné a legislatívne opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov na neregulovaných odberateľov a účastníkov trhu. Od verejnosti chce ÚRSO získať spätnú väzbu k identifikovaným problémom a navrhovaným riešeniam, prípadne získať podnety na ďalšie možnosti riešení súčasnej situácie na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom.

Vývoj na neregulovaných (veľkoobchodných) trhoch môže mať podľa ÚRSO zásadný negatívny vplyv nielen na koncových odberateľov energií, vrátane regulovaných domácností a malých podnikov, ale aj na dodávateľov elektriny a plynu a prenesene aj na ostatných účastníkov trhu, vrátane spoločností podnikajúcich v prirodzene monopolných činnostiach.

Zmiernenie dopadov na trh

,,Zdôrazňujem, že pri hľadaní riešení budeme preferovať vyvážený prístup tak, aby z neho nemali jednostranný prospech iba niektorí účastníci trhu s elektrinou a plynom. Je potrebné zdôrazniť, že prípadné realizované riešenia budú mať za cieľ moderovať a eliminovať negatívne externality krízovej situácie v reálne dosiahnuteľnej miere, so zvážením dopadov na jednotlivé skupiny účastníkov trhu, predovšetkým na koncových odberateľov energií," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Verejná diskusia je otvorená pre orgány štátnej a verejnej správy, regulované a neregulované subjekty v energetike, odberateľov energií, ale aj širšiu odbornú verejnosť. Je možné sa do nej zapojiť zaslaním pripomienok a komentárov k podkladovému dokumentu alebo formuláciou ďalších nových návrhov mimoriadnych opatrení, a to v štruktúre tabuľky zverejnenej na webovej stránke ÚRSO. Tabuľku je treba zaslať na adresu [email protected] najneskôr do 8. apríla.

Ďalšie dôležité správy

Ľubomír Jahnátek si za titulom profesor stojí.
Neprehliadnite

Vláda odvolala Ľubomíra Jahnátka z čela ÚRSO, porušila tým jeho základné práva