Slovenské domácnosti, ktoré vykurujú plynom, zaplatia od budúceho roka za dodávku plynu mesačne o 19,18 eura viac. Cena za dodávku plynu by tak mala mierne prekročiť výšku z minulého roka.

China Emissions
Neprehliadnite

Uhoľné elektrárne sa stali výnosnou chybou v systéme

Pre domácnosti, ktoré využívajú zemný plyn len na varenie, bude zvýšenie iba na úrovni niekoľkých desiatok centov mesačne. Uviedol to v stredu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Kúrenie, ohrev vody a varenie

Cena za dodávku tvorí v koncovej cene plynu približne 61 percent. Ďalšie zložky koncovej ceny plynu - cena za distribúciu a cena za prepravu (spolu zvyšných 39 percent) budú podľa hovorcu úradu Radoslava Igaza známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka.

Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn na varenie, ohrev vody a na kúrenie, by pri spotrebe 2 710 metrov kubických mala mať ročné náklady na plyn vo výške 1 172 eur. V roku 2020 to bolo 1 066 eur a v tomto roku 942 eur.

Na snímke Centrálny areál podzemného zásobníka zemného plynu Gajary.
Neprehliadnite

Preprava zemného plynu cez Slovensko sa za posledné tri dni výrazne zvýšila

„Úrad starostlivo skúmal tohtoročné cenové podklady od dodávateľov plynu v kontexte dramatického vývoja na trhu s energiami v Európe. Vplyv enormných nárastov trhových cien plynu na burzách za posledné mesiace tohto roka úrad minimalizoval spriemerovaním trhových cien plynu za posledných dvanásť mesiacov, v zmysle platnej metodiky regulácie," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Nízke ceny z dôvodu covidu-19

Regulované ceny plynu v roku 2022 sa tak podľa Jurisa dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie covid-19, keď ceny oproti roku 2020 dramaticky klesli.

Predpokladaný nárast cien vyrátal ÚRSO podľa modelového príkladu. Nárast cien za dodávku plynu v roku 2022 závisí od zaradenia odberateľa plynu do tarifnej skupiny a podľa množstva odobratého plynu. Vplyv trhových cien plynu sa prejaví vo zvýšení maximálnej sadzby za odobratý plyn, ktorá primárne súvisí s cenou komodity na trhu s plynom, preto sa rast cien za dodávku plynu prejaví predovšetkým u odberateľov plynu s vyššou spotrebou.

Úrad vypočítal modelový príklad so zmenou priemerných mesačných nákladov za dodávku plynu v roku 2022 v porovnaní s rokmi 2021 aj 2020 u troch najväčších dodávateľov plynu, ktorých trhový podiel pri dodávke plynu domácnostiam je sumárne vyše 80 percent.


pôvodný súbor:Slovnaft v noci 002.JPG
Neprehliadnite

Opatrenia štátu sú pri cenách energií pomalé, málo účinné a nedostatočné