Zástupcovia 26 organizácií žiadajú čo najskoršie ukončenie finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl. V tejto súvislosti poslali otvorený list predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽANO) a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Branislavovi Gröhlingovi (SaS). Iniciátori otvoreného listu žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa zasadili za rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu aj pre ich žiakov, a to navrátením financovania škôl späť pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rovnakým financovaním škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Už  v škôlke treba pracovať na tom, aby deti vedeli byť empatické. Pomáha k tomu aj kniha.
Neprehliadnite

Ak sa nenájde pre dieťa miesto vo verejnej MŠ, rodič nebude čeliť sankcii

„Vo vyspelej spoločnosti 21. storočia by malo byť spoločensky neprijateľné, aby určitá skupina žiakov nemala štátom garantovaný rovnaký prístup k vzdelávaniu, a to pre svoje vierovyznanie či presvedčenie. Je vysoko neúnosné, aby vzdelávanie žiakov neštátnych škôl bolo odkázané na milosť a nemilosť územných samospráv, ktoré sú často zriaďovateľmi konkurenčných verejných škôl, a ktorých toto konkurenčné postavenie vedie veľmi často k uplatňovaniu nespravodlivých praktík," povedal Daniel Masarovič, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska. Zástupcovia takmer troch desiatok organizácií uviedli, že cirkevné a súkromné školy častokrát dosahujú nadpriemerné a vynikajúce výsledky vo vzdelávaní a v porovnávacích rebríčkoch škôl sa umiestňujú na popredných priečkach.

„Súčasný stav diskriminačného financovania cirkevných škôl a školských zariadení je okrem iného porušovaním medzinárodného práva, v rámci ktorého existuje Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní a je tiež porušením Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní," uviedol Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Oba dokumenty podľa neho zhodne stanovujú, že cirkevným školám sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu, ako ho majú všetky ostatné školy.

Regióny: Deti v škôlke. Ilustračná fotografia detí predškolského veku v súkromnej škôlke Tučniačik.
Neprehliadnite

Materské školy budú od roku 2021 povinné pre všetky päťročné deti, povedal Gröhling

Odbor komunikácie rezortu školstva pre TASR uviedol, že zámerom vedenia ministerstva je v súlade s programovým vyhlásením vlády (PVV) zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení. „Rokovania predstaviteľov ministerstva školstva s relevantnými partnermi naďalej pokračujú a ministerstvo školstva plánuje zmeniť súčasný systém financovania škôl a školských zariadení, ktorý má vážne nedostatky," uviedol rezort školstva.

„Vedenie ministerstva školstva bude postupovať v súlade s PVV SR, v ktorom sa uvádza, že vláda SR zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov," poznamenalo ministerstvo školstva. Vláda sa v PVV taktiež zaviazala, že vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.