Oceliarne U. S. Steel Košice spolu s dcérskymi spoločnosťami za minulý rok zaznamenali zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 444 miliónov dolárov (405,9 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku je to pokles o 531 miliónov dolárov (485,5 milióna eur). O bilancii informovala americká korporácia U. S. Steel, na svojom webe ju zverejnila košická hutnícka spoločnosť.

Plnenie strategických záväzkov

Za 4. štvrťrok 2022 U. S. Steel Košice vykázal stratu pred úrokmi a zdanením vo výške 68 miliónov dolárov (62,2 milióna eur). Výrobné kapacity boli využité v tomto období na 47 percent, celoročný priemer predstavoval využitie kapacít na 77 percent. Investičné výdavky vlani dosiahli 90 miliónov dolárov (82,3 milióna eur).

Celkovo americká korporácia U. S. Steel za minulý rok hlási plnenie strategických záväzkov, solídny 4. štvrťrok a výsledky v roku 2022 ako druhé najlepšie v histórii s čistým ziskom vo výške 2,52 miliardy dolárov (2,3 miliardy eur).

Odstavené pece a vysoké ceny energií

V košických oceliarňach boli koncom minulého roka odstavené dve z celkového počtu troch vysokých pecí. Podnik poukazoval na vysoké ceny energií, nízky dopyt na trhu a prudký nárast importov ocele. V priebehu januára v oceliarňach obnovili prevádzku oboch odstavených pecí.

,,Môžem potvrdiť, že sú v chode všetky tri vysoké pece. Situácia je však pre vysoké ceny surovín a energií stále málo predvídateľná, aby sme vedeli povedať, ako to bude s vyťažením výrobných kapacít o niekoľko mesiacov," uviedol v pondelok hovorca oceliarní Ján Baša.

Za pozitívnu správu v tomto smere označil schválenie schémy štátnej pomoci Európskou komisiou pre veľkých odberateľov energií.

,,To by pomohlo lepšie plánovať náklady. Je to šanca pre Slovensko udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v EÚ," dodal.

(1 EUR = 1,0937 USD)

Ďalšie dôležité správy

ilustracia,exodus,odchod
Neprehliadnite

Predikcie 2023: Exodus firiem zo Slovenska spôsobí neistota a nepriaznivé podmienky v biznise