Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli počas roka 2022 tržby v hodnote takmer 434 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty, medziročne vzrástli takmer dvojnásobne. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad SR.

Vplyvy pandémie

Vysoký medziročný nárast však ovplyvnila veľmi nízka porovnávacia základňa, pretože pokračujúca pandémia a prijaté opatrenia negatívne ovplyvnili cestovný ruch v roku 2021 a ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordné prepady všetkých ukazovateľov. Celkové porovnanie výšky tržieb v roku 2022 s predošlými obdobiami je podľa ŠÚ SR možné len obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali vrátane DPH.

Spomedzi krajov dosiahli v roku 2022 najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, a to v Žilinskom kraji (96 miliónov eur), Prešovskom kraji (91 miliónov eur) a Bratislavskom kraji (90 miliónov eur). Najvyšší, viac ako 2,5-násobný rast vykázali ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kraji.

Tržby od zahraničných návštevníkov v roku 2022 tvorili v SR takmer 36-percentný podiel na celkových tržbách ubytovateľov, kým v roku 2019 (pred pandémiou) to bolo viac ako 44 percent. V súhrne cudzinci priniesli vlani tržby na úrovni 155 miliónov eur a domáci návštevníci v objeme 279 miliónov eur. Najvyššie tržby cudzincov zaznamenal Bratislavský kraj (58 miliónov eur), Žilinský (27 miliónov eur) a Prešovský kraj (24 miliónov eur).

Silný posledný štvrťrok

Počas 4. štvrťroka 2022 ubytovacie zariadenia dosiahli tržby (bez DPH) 105 miliónov eur, išlo o 2,3-násobný medziročný nárast. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (63 percent). Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, spolu tieto tri kraje tvorili 63 percent celkových tržieb ubytovateľov v SR. Bratislavský kraj sa podieľal na celkových tržbách zahraničných návštevníkov vyše 44 percent a bol opäť jediným krajom, kde tržby od zahraničných návštevníkov prevyšovali tržby od domácich hostí, a to takmer o dvojnásobok.

Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo vo 4. štvrťroku celkovo 4 203 ubytovacích zariadení, čo predstavovalo pokles o 312 ubytovacích zariadení v porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka. Návštevníkom bolo k dispozícii 66-tisíc izieb a 179-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest).

V súhrne za rok 2022 poskytoval ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4 829 ubytovacích zariadení (nárast o 162 ubytovacích zariadení v porovnaní s rokom 2021). Návštevníkom bolo k dispozícii 77-tisíc izieb a 222-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo vlani úroveň 27,1 percenta, využitie izieb 31,7 percenta. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 56-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 128-tisíc.

Ďalšie dôležité správy

Woman,Using,Mobile,Phone,And,Pulling,Her,Suitcase,In,A
Neprehliadnite

Návštevnosť ubytovacích zariadení v októbri vzrástla takmer o 60 percent