Transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke sa má posilniť zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok. Vyplýva to z návrhu zákona o účtovníctve z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Rezort financií priblížil, že v súčasnosti do verejnej časti registra ukladajú svoje účtovné dokumenty právnické osoby podnikateľských právnych foriem a niektorých typov mimovládnych neziskových organizácií. „Mimovládne neziskové organizácie môžu ukladať účtovné závierky do registra aj v listinnej podobe. Táto možnosť spôsobuje nezanedbateľnú chybovosť pri ich spracovaní a ukladaní do registra, ako aj ukladanie nesprávnych vzorov účtovných závierok,“ podotklo MF v dôvodovej správe.

Rozšírenie registra

Navrhuje preto rozšíriť verejnú časť registra o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by všetky právnické osoby boli zaradené do verejnej časti registra. „Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie, ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie,“ ozrejmilo ministerstvo. V neverejnej časti registra by tak zostali účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.

V záujme rozšírenia funkcionalít registra zároveň MF navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe. To by malo zjednodušiť postup pri ich ukladaní, ale aj odstrániť chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

Euro
Neprehliadnite

Čaká zdaňovanie dividend Matovičova šoková terapia? Šumy z prostredia hovoria o zdvojnásobení

Podnikatelia by už po novom nemuseli doklady uchovávať v papierovej podobe. "Elektronická archivácia dokumentov je niečo, čo pomôže podnikateľom, účtovníkom a v neposlednom rade aj kontrolným inštitúciám. Skladovať množstvo papierov v dnešnej dobe jednoducho nemá zmysel. Som rád, že sme nastavili pravidlá, ktoré v tomto urobili poriadok," poznamenal štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík.

„Vzhľadom na stále väčší podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi sú v zákone v záujme jednoznačnosti doplnené a špecifikované podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní týchto účtovných záznamov,“ konštatuje rezort financií.

Spresniť a zjednodušiť by sa mali ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa tiež majú ustanoviť možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu.

Stanovenie pokuty

Stanoviť by sa súčasne mala spodná hranica výšky pokuty a pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky a nesplní ich. Ustanoviť sa má aj absolútna suma pokuty v prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné pokutu odvodiť z celkovej sumy majetku.

Zmeny majú pocítiť aj niektoré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré mali povinnosť vyhotovovať a zverejňovať výročné správy. Kým doteraz nebolo striktne dané, ako by mala výročná správa vyzerať a čo presne by mala obsahovať, po novom majú byť tieto pravidlá jasné zadefinované.

Dátum účinnosti novely zákona navrhuje rezort financií na 1. januára 2022 tak, aby jednotlivé zmeny v zákone boli účinné od začiatku nového účtovného obdobia.

Uvoľnenie bezpečnostných opatrení počas druhej vlny pandémie koronavírusu Covid - 19 v sebe prinieslo dlhoočakávané otvorenie všetkých obchodných prevádzok na Slovensku.
Neprehliadnite

Štát ich hodil cez palubu a nechal v dlhoch. Maloobchodníci dávajú žaloby na európsky súd