„V globálnych kompetenciách budú žiaci riešiť komplexné otázky týkajúce sa napríklad environmentálnej oblasti, globálne problémy, ktoré zasahujú do života ľudí v 21. storočí,“ vysvetlila riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.

Podľa nej sa od 15-ročných žiakov očakáva, že budú vedieť vyjadriť postoj k týmto témam. „Štúdia PISA pripravuje v trojročných alebo v šesťročných cykloch inovatívne moduly, napríklad v poslednom cykle sme sa zapojili do tímového riešenia problémov,“ priblížila R. Kanovská.

O tri roky sa bude hodnotiť tvorivosť. Medzinárodné testovanie 15-ročných žiakov v rámci PISA žiakov bude prebiehať od 16. do 27. apríla na približne 400 základných a stredných školách. Prebieha vždy v trojročných cykloch, posledné sa uskutočnilo v roku 2015.

Ako na svojom webe uvádza ministerstvo školstva, výsledky slovenských žiakov boli v posledných dvoch cykloch vo všetkých troch oblastiach – matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť – významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD.

„Zaznamenávame ďalší nárast zastúpenia žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň klesá percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach, resp. toto zastúpenie zostáva na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012.“

V marci 2018 vyšla aj štúdia spoločnosti KPMG, podľa ktorej je najslabšou stránkou slovenskej ekonomiky vzdelávanie. Slovensko v tejto kategórie výrazne zaostávalo nielen za priemerom Európskej únie, ale aj za priemerom Vyšehradskej štvorky.