Pre väčšinu domácností sa od začiatku budúceho roka zvýšia ceny tepla v priemere o sedem percent. O toľko by sa mala podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla zvýšiť cena tepla vyrobeného prostredníctvom zemného plynu. Podľa teplárov na ceny tepla vplývalo hlavne to, že sa zrušila regulácia ceny plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti. „Cena plynu zostala regulovaná len v distribúcii a každý dodávateľ plynu má svoju cenu, to znamená, že sú v cenách výrazné rozdiely,“ uviedol pre agentúru SITA predseda zväzu Miroslav Obšívaný.

Budúcoročnú cenu tepla pre domácnosti negatívne ovplyvnilo aj zníženie regulačného príkonu, čo viedlo k zvyšovaniu fixnej zložky ceny tepla približne o tri percentá. Celkový regulačný príkon pre budúci rok poklesol pre úsporné opatrenia, ako je napríklad zatepľovanie, o približne sedem až desať percent. „Na cenu tepla tento rok vplýval aj vývoj cien ropy na svetových trhoch a ekonomická recesia, s ktorou zápasíme,“ doplnil M. Obšívaný. Tlak na ceny podľa neho vyvolalo aj zrušenie oslobodenia zemného plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti od spotrebnej dane. Na Slovensku sa v súčasnosti vyrobí zo zemného plynu až 80 percent z celkového množstva tepla. 

Zdraženie tepla pocítia aj domácnosti, ktoré odoberajú teplo vyrobené prostredníctvom biomasy v kombinácii so zemným plynom. Týmto domácnostiam sa zvýši cena tepla v priemere o 4,2 percenta. „Na cenu tepla u výrobcov tepla, ktorí ako primárne palivo používajú biomasu v kombinácii s plynom, najviac vplývali rôzne ceny plynu a biomasy od rôznych dodávateľov, rozdielny pomer spaľovania biomasy a zemného plynu, vývoj cien plynu v budúcom roku na svetových trhoch, úspory obyvateľstva a investície do obnoviteľných zdrojov, nezapočítané v predchádzajúcom regulačnom období,“ konštatoval M. Obšívaný. 

Regulačný úrad začiatkom decembra predpokladal, že cena tepla by sa mala v priemere zvýšiť o 4 až 6 percent. T znamená, že priemerná štvorčlenná domácnosť by mala v budúcom roku za teplo zaplatiť o 40 až 50 eur viac. Hlavný podiel na zvýšení ceny tepla má podľa regulátora nárast fixnej zložky, ktorá tvorí zhruba 30 percent z celkovej ceny tepla. Nárast fixných nákladov bol podľa regulátora spôsobený aj poklesom spotreby tepla vplyvom zatepľovania. 

Ceny tepla sa pre domácnosti zvýšili začiatkom tohto roka v priemere od 2 do 10 percent. V jeseni niektorí teplári požiadali pre zvyšovanie ceny plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosti o opätovné zvýšenie ceny tepla. Regulátor im vtedy schválil rôzne zvýšenie cien tepla.

Ilustračné foto na titulke - Milan Illík