Ľudia ďalej ničia prírodu tempom, aké v histórii nemá obdoby. Za posledných 50 rokov sa globálna populácia divokých zvierat znížila o viac ako dve tretiny, skonštatovala štúdia Living Planet Report 2020 na základe polročného hodnotenia odborníkmi zo Svetového fondu na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF) a Londýnskej zoologickej spoločnosti.

Počty stavovcov sa v rokoch 1970 až 2016 zmenšili globálne o 68 percent. Jednotlivé časti sveta sú na tom rôzne. V tropických oblastiach došlo v uvedenom období k poklesu populácie zvierat až o 94 percent. Veľkosť pozorovaných spoločenstiev stavovcov v sladkej vode alebo v jej blízkosti globálne poklesla o 84 percent.

Pokles populácie zvierat
Zdroj: WWF
Pokles populácie zvierat

Vina je na nás

Autori štúdie pripisujú polovičnú vinu tomu, ako využívame pevninu aj more, pričom uviedli ako príklady klčovanie lesov, lov zvierat a rybolov. Ďalej sú to znečisťovanie ovzdušia a zmena podnebia, ktoré završujú hlavné príčiny katastrofálneho scenára týkajúceho sa úbytku populácií zvierat. Hovoria, že na vine je preukázateľne ľudstvo a že škody na prírode sa množia bezprecedentnou rýchlosťou a rozsiahlosťou.

„Jednou z vecí, ktoré nám veda v poslednom desaťročí tak jasne povedala, je to, že sme závislí na neporušených prírodných systémoch a ekosystémoch, vo všetkých ich súčastiach. Aby sme mali to, s čím každý deň rátame: čistý vzduch, čistú vodu, opeľovanie, stabilné podnebie, jedlo, zdravú pôdu na produkciu potravín, ktoré konzumujeme,“ citovala agentúra Bloomberg Rebeccu Shaw, hlavnú vedkyňu WWF a predsedníčku riadiacej skupiny správy.

file:///C:/Users/Sl%C3%A1vka/Desktop/Living%20Planet%20Report%202020%20_%20Official%20Site%20_%20WWF.html

Jednoznačné dôkazy

Autor prvej kapitoly správy Living Planet Report 2020 a bývalý šéf Medzivládneho panelu OSN pre zmenu podnebia Robert Wilson vraví, že dôkazy o zničení biodiverzity sú „jednoznačné“ s tým, že použil toto slovo veľmi cieľavedome. „Chcem sa ubezpečiť, že všetci rozumejú tomu, že dôkazy sú ,jednoznačnéʻ alebo ,absolútne istéʻ alebo ,nepochybnéʻ.“

Správa objasňuje zistenia vedcov, ktoré zhromaždili zo vzorky 4 392 rôznych druhov stavovcov. Vychádza z počítačových modelov na simuláciu politík, ktoré by mohli zabrániť strate biodiverzity. Cieľom je spomaliť negatívny trend a zabezpečiť rast populácie. Biodiverzita nás udržuje nažive, takže musíme zabezpečiť, aby sme ju prestali ničiť, skonštatovali autori štúdie.

Kľúčový rok

Tieto závery prichádzajú uprostred vyhlásení, že národy nesplnili záväzky prijaté v posledných rokoch týkajúce sa riešenia straty biodiverzity. Tento rok má byť kľúčový pre riešenie danej problematiky.

Robiť tieto veci je technicky a ekonomicky možné, „ale navrhovanie a implementácia politík, ktoré umožnia takéto úsilie, bude náročné a bude si vyžadovať spoločné riadenie,“ píše na margo toho v časopise Nature David Leclère z Medzinárodného inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov.