Mzdy na Slovensku v roku 2021 aj v jeho závere rástli rýchlo. Ich reálne zvýšenie však v 4. kvartáli roka utlmila inflácia na 1,3 percenta. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Mzdy vzrástli

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku vlaňajška vzrástla medziročne o 6,9 percenta na 1 331 eur. Zároveň o 154 eur (o 13,1 percenta) prekonala výšku priemernej mzdy pred pandémiou (vo 4. štvrťroku 2019).

Výraznú časť z rastu však zobrala v posledných mesiacoch minulého roka vysoká inflácia, takže reálne mzdy sa zvýšili len o 1,3 percenta. „Je to najnižší reálny rast od 2. štvrťroka 2020, keď vplyvom pandémie ochorenia covid-19 po dlhej dobe reálna mzda v SR klesla. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2021 vzrástla o dve percentá," poznamenali štatistici.

Relatívne najrýchlejšie rástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 16,7 percenta), ktoré sa aj napriek tomu ako jediné odvetvie nedotiahli na úroveň rovnakého obdobia pred pandémiou. Mzdy v tomto odvetví sú však dlhodobo najnižšie a aj v poslednom štvrťroku vlaňajška tvorili len necelých 54 percent (713 eur) z priemernej mzdy v SR. Najvyššie priemerné platy sú dlhodobo v informáciách a komunikácii (2 278 eur), ktorých medziročný rast bol na úrovni 7,7 percenta.

Podpriemer v krajoch

Z regionálneho hľadiska boli pod priemerom mzdy vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, ktorý má dlhodobo najvyššie mzdy v SR a aktuálne dosiahol úroveň 1 600 eur. Mzdy na sklonku roku medziročne vzrástli vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok bol v Košickom kraji o 13,9 percenta, Trenčianskom a Nitrianskom kraji rovnako o 8,2 percenta.

Za rok 2021 dosiahla priemerná mzda hodnotu 1 211 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,9 percenta, tempo jej rastu bolo takmer dvojnásobné ako v roku 2020. „Je to druhý najvyšší rast celoročných miezd za posledné desaťročie (vyšší bol len v roku 2019). Súčasne mesačné mzdy vlani vzrástli o 10,9 percenta v porovnaní s obdobím pred pandémiou, čo predstavovalo nárast 119 eur," spomenuli štatistici.

Nižší ročný rast

Napriek vyššej inflácii sa zvýšil aj reálny rast miezd, za celý rok 2021 boli mzdy reálne vyššie o 3,6 percenta. Pre porovnanie, v roku 2020 bol reálny rast miezd len na úrovni 1,9 percenta.

Najnižší ročný rast, a to o 3,1 percenta, zaznamenali administratívne služby. „Relatívne najrýchlejšie rástli mzdy vďaka vyplateným mimoriadnym odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 13,8 percenta (na 1 395 eur)," vyzdvihli štatistici.

Z regionálneho pohľadu boli mzdy za celý rok 2021 nadpriemerné iba v Bratislavskom kraji (1 482 eur). V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1 000 eur. Prešovský kraj stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (956 eur). Vlani priemerné mzdy rástli medziročne vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom (o 11,1 percenta) a najnižším v Bratislavskom kraji (o päť percent).

Ďalšie dôležité správy

Donetsk And Luhansk Announce A State Of General Mobilization After Full Revival Of The Conflict In Donbas
Neprehliadnite

Koľko stojí vojna? Najväčšie náklady za konflikt neponesie Ukrajina ani Rusko