Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí sfunkčnila dve hodnotiace komisie na hodnotenie sudcov. Zároveň vytvorila tretiu komisiu, ktorá by mohla byť funkčná od 1. apríla 2021. Do hodnotiacej komisie číslo 1 zvolila sudkyňu Okresného súdu Trnava Dagmar Valockú a sudkyňu Krajského súdu (KS) Trnava Boženu Husárovú. Tretím členom tejto komisie je Zoltán Salay.

Opätovne bola sfunkčnená aj hodnotiaca komisia číslo 2, kde Evu Železníkovú nahradila sudkyňa KS Bratislava Darina Kuchtová. Súdna rada na svojom zasadnutí zriadila aj tretiu hodnotiacu komisiu sudcov, táto by mohla začať fungovať od 1. apríla. Zatiaľ sú jej členkami dve sudkyne.

Na snímke nový predseda Súdnej rady SR Ján Mazák počas 9. zasadnutia Súdnej rady SR v Bratislave 29. júna 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Súdna rada podporuje Kolíkovej reformu, no poukázala na jej slabé stránky

Na návrh ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí) zvolila Súdna rada prokurátora Rastislava Remetu do databázy členov disciplinárnych senátov. „Nevidím problém, aby v disciplinárnych komisiách pre sudcov, rovnako ako pre prokurátorov respektíve iných štátnych zástupcov, boli aj externé prvky. Teda zástupcovia iných profesií," uviedol pred voľbou. Remeta v súčasnosti pôsobí na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici. Dodal, že kariérne prešiel všetkými stupňami prokuratúry.

Súdna rada tiež rozhodla, že doplňujúce voľby na sedem predsedov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, piatich členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministerkou spravodlivosti a dvoch členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou SR sa majú konať 13. apríla 2021. Oprávnené subjekty jej môžu predkladať návrhy kandidátov do 1. apríla.